int max(int a[15])
{
 int max = a[0];   //定义max为数组的第一个元素的值
 for (int i = 1; i<10; i++)
  max = a[i]>max ? a[i] : max;    //轮流比较数组中10个元素,并找出最大值
 return max;
}

int min(int a[10])
{
 int min = a[0];   //定义min为数组的第一个元素的值
 for (int i = 1; i<10; i++)
  min = a[i]<min ? a[i] : min;     //轮流比较数组中10个元素,并找出最小值
 return min;
}

int main()
{
 int max, min;
 int a[15] = { 1, 25, 34, 15, 2, 3, 45, 68, 87, 14 };
 printf("max=%d\n", max(a));
 printf("min=%d\n", min(a));
 
 system("pause");
 return 0;
}