精华内容
下载资源
问答
 • xsố miền nam thứ 7 hàng tuần

  千次阅读 2021-01-14 14:33:57
  (Vietnam+) yêu cầu khách thực hiện các quy định trong thời gian phòng今xsố miền nam thứ 7 hàng tuần率120HzAthay vì chỉ đơn thuần giải trí như trước đây.Về phần mình ...

  đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên kênh fanpage发展目REIT2014年,新一代的全基因组数据研究证实,现代波利尼西亚人的基因与欧洲、美洲以及澳大利亚等民族的混合程度,都远远低于中国台湾的原住民。

  hiệu quả công tác kiểm tra1.4385淘气bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa”./. (Vietnam+)

  yêu cầu khách thực hiện các quy định trong thời gian phòng今xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần率120HzAthay vì chỉ đơn thuần giải trí như trước đây.Về phần mình

  地球trong hai ngày 11 và 14/4花了20Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng lên tiếng phản đối các phát ngôn của Mỹ và Nhật Bản cho rằng hành động của Trung Quốc là đơn phương và khiêu khích.Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng “Mỹ không hiểu rõ tình hình mà lại phát ngôn một cách vô trách nhiệm,” đồng thời cảnh báo Mỹ “hãy cẩn trọng trong phát ngôn.”Bà Hoa Xuân Oánh cũng tố cáo Nhật Bản “vừa ăn cắp vừa la làng,” đồng thời chỉ trích “hành động đơn phương của phía Nhật Bản tại khu vực quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) ở Biển Hoa Đông đã xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và làm tổn hại đến an ninh khu vực.”.Trước đó cùng ngày theo Kyodo【网新】nhất là các cường quốc biển.Buổi tọa đàm và việc tiếp tục trình chiếu rộng rãi bộ phim của kênh truyền hình Pháp Arte France về tình hình Biển Đông góp phần để cộng đồng người Việt tại Phápxổ số miền nam thứ 7 hàng tuần财政xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần至矣。còn UNDP và IOM mỗi bên đóng góp 3 máy.Ông Bahuet nhấn mạnh tác động của đại dịch COVID-19 ở Indonesia đòi hỏi sự hỗ trợ và hợp tác của tất cả các bên. UNDP mua thiết bị trở thợ trong khuôn khổ sáng kiến chung với WHO và IOM nhằm giúp giải quyết một trong những nhu cầu cấp thiết nhất và sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng cho ca mắc COVID-19.Ngoài ra

  【多_红】tàu kéoNhà nước.[Đại hội điểm Đảng bộ Khối các cơ quan của tỉnh Đồng Nai]Ban là đầu mối chủ lực trong triển khai quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mớixổ số miền nam thứ 7 hàng tuần生器xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần省人phường Đông Lễ và Khu phố 2是由Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc và WFP sẽ gửi báo cáo trên lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào cuối ngày 21/4./.Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)贡市

  Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh【4个汽】撤并xổ số miền nam thứ 7 hàng tuầnThủ tướng nhấn mạnh Nhà nước bằng các biện pháp的影

  Ut eu feugiat

  $ 100

  Add to Cart

  Curabitur et turpis

  $ 200

  Add to Cart

  Mauris consectetur

  $ 120

  Add to Cart

  Proin volutpat

  $ 260

  Add to Cart

  Aenean tempus

  $ 80

  Add to Cart

  Nulla luctus urna

  $ 193

  Add to Cart

  Pellentesque egestas

  $ 30

  Add to Cart

  Suspendisse porttitor

  $ 220

  Add to Cart

  Nam vehicula

  $ 65

  Add to Cart

  展开全文
 • .xsa文件生成

  千次阅读 2021-03-12 09:58:10
  .xsa文件的生成 Vivado工程建立 你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解一下Markdown的基本语法知识。 1. 我们对Markdown编辑器...

  .xsa文件的生成

  Vivado工程建立

  1 建立Vivado工程,添加相应的IP核,并对IP核进行配置
  2 选择 Block 设计,右键“Create HDL Wrapper…” ,创建一个 Verilog 或 VHDL 文件,为 block design 生成 HDL 顶层文件。
  在这里插入图片描述
  3 展开设计可以看到 PS 被当成一个普通 IP 来使用。
  在这里插入图片描述
  4 选择 block 设计,右键“Generate Output Products”,此步骤会生成 block 的输出文件,包括 IP,例化模板, RTL 源文件, XDC 约束,第三方综合源文件等等。供后续操作使用。
  在这里插入图片描述
  5 点击“Generate”
  在这里插入图片描述
  6 其实并不是说 PS 端的引脚不需要绑定,而是在 IP 生成的输出文件里已经包含了 PS 端引脚分配的 XDC 文件,在 IP Sources, Block Designs–>design_1–>Synthesis 中,可以看到处理器的 XDC 文件,绑定了 PS 端的 IO,因此不需要再新建 XDC 绑定这些引脚。但需要XDC文件约束PL管脚
  7 在菜单栏“File -> Export -> Export Hardware…”导出硬件信息,这里就包含了 PS 端、PL端的配置信息。
  在这里插入图片描述
  8 在弹出的对话框中点击“OK”,根据工程是否有 PL 参与,选择是否使能“Include bitstream”,导出路径可以自由选择, 这个文件夹可以根据自己的需要在合适的位置新建,不一定要放在vivado工程下面。
  在这里插入图片描述
  在这里插入图片描述

  此时在保存路径文件夹下可以看到 xsa 文件,这个文件就包含了 Vivado 硬件设计的信息,供软件开发人员使用。

  展开全文
 • 使用petalinux定制Linux系统(基于xsa文件) 一、Vivado工程 使用 Petalinux 可以非常方便地定制嵌入式Linux 系统,只需要 Vivado 软件把硬件信息导出。会产生一个“*.xsa”文件(2019.2 以前的版本是在 sdk 目录下...

  使用petalinux定制Linux内核(基于xsa文件)

  一、Vivado工程
  使用 Petalinux 可以非常方便地定制嵌入式Linux 系统,只需要 Vivado 软件把硬件信息导出。会产生一个“*.xsa”文件(2019.2 以前的版本是在 sdk 目录下生成 hdf文件,从 2019.2 版本开始生成 xsa 文件),这个文件就包含了 petalinux 使用的文件。
  可以参考Vivado工程关键步骤生成新的xsa文件,也可以直接从百度网盘下载design_1_wrapper.xsa。文件夹里内容如下:
  在这里插入图片描述
  百度网盘下载链接为
  链接:https://pan.baidu.com/s/1qVy5l9q1W-kHoYlRMzY7yg
  提取码:uz04
  注:实验开发板为alinx的AX7010,为获得更多教程以及相关资料,可以登录alinx官网http://www.alinx.cn/index.php/default/content/98.html
  二、使用Petalinux建立工程

  1. 设置 petalinux 环境变量,运行下面命令;如果要运行 petalinux 命令必须先设置环境变量,而且环境变量设置只在当前的终端有效。
  source /opt/pkg/petalinux/2020.1/settings.sh
  
  1. 把“*.xsa”文件复制到 Linux 主机的 xsa 目录中(每一个工程需要单独建立一个 xsa 文件夹, 这个文件夹下不能放置多个 xsa 文件)
   A. 先新建目录 mkdir ~/courselinux/1peta,作为工作目录
   B. 再在该目录下建xsa文件夹放置“.xsa”文件
   在这里插入图片描述
  2. 打开终端,进入工作目录
   在这里插入图片描述
  3. 使用下面命令创建一个 petalinux 工程,工程名为 ax_peta,这个时候 petalinux 会自动创建一个名为 ax_peta 的工程。注意双横线
  petalinux-create --type project --template zynq --name ax_peta
  

  在这里插入图片描述

  1. 使用命令进入 petalinux 工程目录,即ax_peta目录
   cd ax_peta
  2. 使用下面命令配置 Petalinux 工程的硬件信息,“…/xsa”目录就是 vivado 导出的 xsa 硬件信息。如果修改了 vivado 工程,重新运行这条命令,更新 xsa 文件就可以。
  petalinux-config --get-hw-description ../xsa
  
  1. 在弹出的一个窗口里可以配置 petalinux 工程, 如果配置过后想再次配置,可以运行命令“petalinux-config”来配置
   petalinux工程配置项详解
   在这里插入图片描述
   保持默认并保存后退出配置界面

  三、配置Linux内核

  1. 使用下面命令配置内核,运行命令后等待很长一段时间
  petalinux-config -c kernel
  

  在这里插入图片描述

  1. 等待一段时间后弹出内核的配置界面,暂时不需要什么配置,保存并退出
   在这里插入图片描述

  四、配置根文件系统
  运行下面的命令配置根文件系统,可以根据需求来配置根文件系统,本次保持默认配置,保存并退出。

  petalinux-config -c rootfs
  

  在这里插入图片描述

  五、编译
  使用下面命令配置编译uboot、内核、根文件系统和设备树等

  petalinux-build
  

  编译完成
  在这里插入图片描述

  六、制作BOOT.BIN启动文件
  ZYNQ 的启动文件 BOOT.BIN 一般包含 fsbl 文件、 bitstream 文件和 uboot 文件。使用下面命令可生成 BOOT.BIN 文件:

  petalinux-package --boot --fsbl --fpga --u-boot --force
  

  选项“–fsbl”用于指定 fsbl 镜像文件所在位置,后面接文件对应的路径信息,如果不指定文件位置,默认对应的是./ images/linux/zynq_fsbl.elf;
  选项“–fpga”用于指定bitstream 文件所在位置,后面接该文件对应的路径信息,默认对应的是./images/linux/system.bit;
  选项“–u-boot”用于指定 U-Boot 镜像所在位置,后面接该文件所在路径信息,默认为./ images/linux/u-boot.elf。
  执行结果如下
  在这里插入图片描述

  七、 制作SD启动卡
  将 petalinux 工程目录 image/linux 目录下的 BOOT.BIN 和 image.ub 文件拷贝到名为 boot 的分区也即/dev/sdb1 分区中。本实验只需要这两个文件即可, 拷贝完成之后就可以卸载 SD 卡了。

  八、开发板启动
  将 SD 卡插入开发板的 SD 卡槽(卡槽位于开发板背面),然后使用 Mini USB 连接线将开发板的UART 接口与电脑连接, 用于串口通信。

  九、打开串口上位机,进入Linux系统
  打开 MobaXterm 串口终端上位机软件或其它串口上位机、并连接开发板 USB 串口。 串口终端软件会打印出 Linux 启动信息:

  展开全文
 • 加个du盖子S1:x²+y²≤4的上侧.S1和S构成封闭zhi曲面的外侧.对daoS1+S应用GAUSS,有 ∫专∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = ∫∫∫ 0 dv=0.S1+S Ω盖子属S1的曲面积分中,dz=0,z=2,故 ∫∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = -2 ∫∫ dxdy...

  加个du盖子S1:x²+y²≤4的上侧.S1和S构成封闭zhi曲面的外侧.对daoS1+S应用GAUSS,有 ∫专∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = ∫∫∫ 0 dv=0.S1+S Ω盖子属S1的曲面积分中,dz=0,z=2,故 ∫∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = -2 ∫∫ dxdy =-8π.S1 Dxy ∫∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = 0-(-8π)=8π.S,你知道外侧不?就是将S图形用平面z=0及z=2截取部分加上平面z=2形成一封闭图形,其外侧就是:介于平面z=0及z=2之间的部分的下侧和平面z=2的上侧的总称追问求详细解答过程,你知道外侧不?就是将S图形用平面z=0及z=2截取部分加上平面z=2形成一封闭图形,其外侧就是:介于平面z=0及z=2之间的部分的下侧和平面z=2的上侧的总称追问求详细解答过程www.mh456.com防采集。

  本回答被提问者采纳

  是∑不是S吧。

  计算曲面积分∫∫zdydz,其中∑为锥面z=x^2+y^2介于平面z=0及z=3之间部分的下侧 首页 问题 全部问题 经济金融 企业管理 法律法规 社会民生 科学

  答:圆柱面x^2+y^2=1的投影的面积0,只计算平面z=0和z=1+x即可,而平面z=0代入为0 平面z=1+x的投影:x^2+y^2

  应该是等于0,因为积分区域关于x轴和y轴对称。而x也是关于y轴对称的,所以这个积分应该是等于0,利用积分对称性即可,不需要计算。

  第一类曲面积分可以用曲面方程化简被积函数 ∫∫(x^2+y^2+1)ds =∫∫(9+1)ds =10∫∫1ds =10*2π*3*3 =180π 扩展资料: 对坐标的曲面积分的计算方法: 1)、直接计算方法,将对不同坐标的曲面积分分开单独计算,考虑曲面为单独的三种不同简单类型,采取

  答:加个盖子S1:x²+y²≤4的上侧. S1和S构成封闭曲面的外侧. 对S1+S应用GAUSS,有 ∫∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = ∫∫∫ 0 dv=0. S1+S Ω 盖子S1的曲面积分中,dz=0,z=2,故 ∫∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = -2 ∫∫ dxdy =-8π. S1 Dxy ∫∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = 0...

  解:由奥高公式,得 i=∫∫(x+1)dydz+ydzdx+dxd =2∫dx∫ dy∫dz =2∫dx∫(1-x-y)d =∫(1-x)²dx =1/3。 扩展资料: 定义 设S 为空间中的曲面, 为定义在S 上的函数,对曲面S作分割T ,它把S分成N 个可求面积的小曲面片 Si的面积记为 ,分割T 的细度

  答:加个盖子S1:x²+y²≤4的上侧. S1和S构成封闭曲面的外侧. 对S1+S应用GAUSS,有 ∫∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = ∫∫∫ 0 dv=0. S1+S Ω 盖子S1的曲面积分中,dz=0,z=2,故 ∫∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = -2 ∫∫ dxdy =-8π. S1 Dxy ∫∫ (z^2+x)dydz-zdxdy = 0...

  解:由奥高公式,得 i=∫∫(x+1)dydz+ydzdx+dxd =2∫dx∫ dy∫dz =2∫dx∫(1-x-y)d =∫(1-x)²dx =1/3。 扩展资料: 定义 设S 为空间中的曲面, 为定义在S 上的函数,对曲面S作分割T ,它把S分成N 个可求面积的小曲面片 Si的面积记为 ,分割T 的细度

  答:高斯公式法。 取Σ:x² + y² = 1,前侧 补Σ1:z = 3,上侧 补Σ2:z = 0,下侧 补Σ3:x = 0,后侧 ∫∫(Σ+Σ1+Σ2+Σ3) ydzdx = ∫∫∫Ω (0 + 1 + 0) dxdydz = ∫∫Ω dxdydz = (1/2) * π * 1² * 3 = 3π/2 ∫∫Σ1 ydzdx = ∫∫Σ2 ydzdx = ∫∫Σ3 ydz...

  答:是∑不是S吧。

  答:计算曲面积分∫∫zdydz,其中∑为锥面z=x^2+y^2介于平面z=0及z=3之间部分的下侧 首页 问题 全部问题 经济金融 企业管理 法律法规 社会民生 科学...

  答:应该是等于0,因为积分区域关于x轴和y轴对称。而x也是关于y轴对称的,所以这个积分应该是等于0,利用积分对称性即可,不需要计算。

  答:第一类曲面积分可以用曲面方程化简被积函数 ∫∫(x^2+y^2+1)ds =∫∫(9+1)ds =10∫∫1ds =10*2π*3*3 =180π 扩展资料: 对坐标的曲面积分的计算方法: 1)、直接计算方法,将对不同坐标的曲面积分分开单独计算,考虑曲面为单独的三种不同简单类型,采取...

  答:解:由奥高公式,得 i=∫∫(x+1)dydz+ydzdx+dxd =2∫dx∫ dy∫dz =2∫dx∫(1-x-y)d =∫(1-x)²dx =1/3。 扩展资料: 定义 设S 为空间中的曲面, 为定义在S 上的函数,对曲面S作分割T ,它把S分成N 个可求面积的小曲面片 Si的面积记为 ,分割T 的细度...

  答:计算对面积的曲面积分zds圆柱面x^2+y^2=1介于平面z=0和z=3之间的部分... 计算对面积的曲面积分zds 圆柱面x^2+y^2=1介于平面z=0 和z=3之间的部分 ...

  圆柱面x^2+y^2=1的投抄影的面袭积21130,只计算平面z=0和z=1+x即可,而平面5261z=0代入为0 平面z=1+x的投影:x^2+y^2<=1,z'x=1故:∫4102∫zdS=∫∫(1+x)√16532dxdy=∫∫√2dxdy+∫∫x√2dxdy=√2π 注意:奇函数x的积分=0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~施主,我看你骨骼清奇,器宇轩昂,且有慧根,乃是万中无一的武林奇才.潜心修习,将来必成大器,鄙人有个小小的考验请点击在下答案旁的 "选为满意答案"追问和答案不一样啊 答案是π^2/2追答谢谢采纳!内容来自www.mh456.com请勿采集。

  展开全文
 • 则有,X1+X2+ 若数据x1,x2,x3…xn的平均数为x拔,方差为s^2则 1.(k*x拔)(k^2/s^2)(ks)2.(k*x拔+a)(k^2/s^2)(ks) 样本均值x拔的抽样分布服从(40,4)的标准正太分布,求P(x拔>=a)=0.05时的a值 P(x>=a)=1-P(x再问:第...
 • 1、 题目 计算下列级数和,和值由函数值返回 S=1+x+x^2/2! + x^3/3!+…x^n/n! 2 、温馨提示 C语言试题汇总里可用于计算机二级C语言笔试、机试、研究生复试中C程序设计科目、帮助C语言学者打好程序基础、C语言基础,...
 • ledger官网发布更新,增加了APP ledger live,将之前使用谷歌浏览器插件操作方式,改成相对简单易懂的桌面客户端,ledger live。 下面就是关于ledger live的详细使用教程,欢迎分享转发。 安全钱包 ...
 • 高数下册总结

  千次阅读 2020-12-20 14:13:12
  对空间x>0内任意光滑有向闭曲面S, Sxf(x)dydzxyf(x)dzdxe2xzdxdy0,且f(x)在x>0有连续一 x0阶导数,limf(x)1,求f(x)。 0FdSFdV(f(x)xf'(x)xf(x)e2x)dV ...
 • plt.scatter(x, y, c=colors, s=z*1000,alpha=0.9) 报错信息 ValueError: s must be a scalar, or the same size as x and y 解决办法 plt.scatter(x, y, c=colors, s=1000,alpha=0.9) 欢迎大家交流学习,任何...
 • X态详解 与 X态传播 VCS X-Propagation

  千次阅读 2021-05-20 10:18:13
  Verilog作为硬件行为级描述语言,提供了四种状态来模拟实际电路的电平状态,1,0,x,z 在整个设计流程,包含了Simulation,Formal Verification,Equivalence Checking,Synthesis,Code Coverage,Power State等不同...
 • k8s ingress-controller 之 traefik 2.X

  千次阅读 2021-12-14 17:47:53
  traefik 2.X
 • The connection to the server x.x.x.x:6443 was refused - did you specify the right host or port? 现象集群报错如下 # kubectl get pod -n <pod name> The connection to the server x.x.x.x:6443 was ...
 • MQTT协议详解及开发教程(一)MQTT协议概述 ...MQTT服务器我们选择目前比较常用的EMQx,之所以选择这个broker,主要是因为它开源,部署也比较简单,EMQx的下载安装步骤可以参考 EMQx官网资料: ...
 • C++编程X的N次方程序

  千次阅读 2021-01-12 01:17:41
  最近开始学习编程,用了很多时间选择,最终还是把眼光落在了C++上。有人说C++很难学,因为它很复杂,里面既有完整的C语言又有...现在看的清华郑丽的C++语言程序设计里我遇到了下面我要说的,要求编写一个求X的N次方...
 • AUTOSAR MCAL详解:FLS

  千次阅读 2021-03-26 10:44:57
  作者:Stephen Du 免责声明: 本文为个人学习笔记及总结,仅代表个人观点,尽可能保证内容准确性。... 主要接口5.1 Fls Sector Size5.2 Fls_Write5.3 Fls_Erase5.4 Fls_Cancel5.5 Fls_GetJobResult5.6 Fls_MainFuncti.
 • 【单选题】下列哪句话属于基本句型: 主语 + 及物动词 + 宾语 ( S + Vt+ O ) 【多选题】下列领域中,使用Python可以实现的是()。 【单选题】根据波士顿矩阵分析,相对市场占有率高,市场成长率低的产品属于( )
 • HBuilderX使用教程HBuilderX如何导入图片一、单击可放大目录,单击可预览文件,双击可打开文件。二、当您预览文件时,上面的标签卡是意大利语,此时您将继续预览将替换预览标签卡的其他文件。双击文件后,标签卡为...
 • c语言求x的n次方的函数介绍

  千次阅读 2021-01-12 01:17:35
  c语言求x的n次方的函数介绍发布时间:2020-04-24 14:23:36来源:亿速云阅读:156作者:小新今天小编给大家分享的是c语言求x的n次方的函数介绍,相信很多人都不太了解,为了让大家更加了解c语言求x的n次方的函数,...
 • python中x[::]什么意思

  千次阅读 2020-12-30 10:49:47
  以上就是python中x[::]什么意思的详细内容,更多请关注Gxl网其它相关文章! 本条技术文章来源于互联网,如果无意侵犯您的权益请点击此处反馈版权投诉 本文系统来源:php中文网 TAG标签:python
 • 用matlab算多项式x平方

  千次阅读 2021-04-23 05:41:31
  endyy=1+x+x^2+x^3+x^4+x^5求y(3)输入:subs(y,x,3)ans=364或用字符变量编写,代值转成符号变matlab输入多项式symssp=(s+2)*(s+5)*(s+6)再问:中间那个乘号能去掉吗再答:最好不要省略,或者说绝对不能省略。...
 • emqx学习笔记

  千次阅读 2021-01-25 12:11:29
  文章目录一、emqx安装1.1 emqx启动打开MQTT.fx进行emqx服务器的mqtt客户端测试:1.2 基本命令二、分布式集群2.1 Erlang/OTP 分布式编程节点(Node)2.2 EMQ X 分布集群设计主题树(Topic Trie)与路由表(Route Table)...
 • 以太坊NFT二层网络之Immutable X(IMX)

  千次阅读 2021-11-13 08:36:38
  文章目录什么是Immutable X(IMX)背景什么是Immutable X(IMX)为什么是 Ethereum,而不是一个不同的区块链(例如: Flow,Tron,EOS) ?团队关于众神解脱(Gods Unchained)架构设计参考 什么是Immutable X(IMX) ...
 • C语言 、 输入半径R ,并计算圆的面积S 和周长L .3、 编写一个程序实现把小写字母转换成大写字母.比如#includeintmain(){floatr,s,l;scanf("%f",&r);s=3.14*r*r;l=2*3.14*r;printf("s=%f,l=%f\n",s,l);return0;...
 • 华为三层交换机 S5720S-SI-AC 是有web端管理功能的,但是交换机上的 ETH管理接口 出厂并没有设置默认IP地址(我认为不给默认IP是对的,这是出于安全考虑的),所以我们想实现正常通过浏览器访问web管理端,需要给...
 • ^根据给定的数来据,我们可以假自定函数表达式为baiy=b1+b2*x+b3*x^du2+b4*x^3+b5*x^4;所以上述函zhi数可以用matlab的regress()多元线性dao回归分析函数来拟合。实现过程如下:A=[1.75,0.26;2.25,0.32;2.5,0.44;2....
 • 【单选题】关于Python的复数类型,以下选项中描述错误的是【单选题】将以下代码保存成Python文件,运行后输出的是: li = ['alex','eric','rain'] s = "_".join(li) print(s)【单选题】下面代码的输出结果是: a =...
 • OPPO K7X/A8/A72 OPPO A9/A92S应该怎么解锁清除密码锁...清除密码方法 方法适用于OPPO K7X/A8/A72 OPPO A9/A92S手机的刷机包下载线刷包下载解锁固件ROM下载解锁资料系统下载刷机方法刷机教程不知道怎么解除手机有锁定
 • 【单选题】python文件的后缀名是() (8.0分)【单选题】for i in range(int(n)) 语句中,i的取值范围为() (8.0分)【单选题】...(至少5个) (10.0分)【单选题】下面代码的输出结果是() for s in "hello world": if s=="w"...
 • Unable to connect to the server: x509: certificate has expired or is not yet valid k8s解决证书过期官方文档:点击查看 帮助解决文档:点击查看 查看是k8s master 节点证书过期了,登录master服务器,进入 /...
 • 已知X、Y用MATLAB绘制曲线

  千次阅读 2021-04-20 11:56:14
  已知X、Y坐标数值,如何用MATLAB绘制曲线2008-12-03 10:46:19| 分类:默认分类|字号订阅横轴为X坐标纵轴为Y坐标最佳答案plot(x,y,'s')s为可选参数具体可参考下面Matlab入门教程--二维绘图2.基本xy平面绘图命令MATLAB...

空空如也

空空如也

1 2 3 4 5 ... 20
收藏数 3,822,282
精华内容 1,528,912
关键字:

sx