精华内容
下载资源
问答
 • 五行属性;简介、详细介绍等数据。 idint(10) NULLid主键 zivarchar(10) NULL字型 fantizivarchar(10) NULL繁体 pyvarchar(500) NULL拼音不带声标 wubivarchar(20) NULL五笔 bushouvarchar(10) NULL部首 bihuaint...
 • 计算机属于哪个五行属性 五行属火

  千次阅读 2021-07-11 01:45:35
  五行属性是无处不在的,世间存在的万物都存在各自的五行属性,这不仅仅是人拥有的,对我们自身的命理也会存在一定的影响,根据五行属性的特征,造成的影响也不同,对职业和事业也存在影响,那么计算机属于哪个五行...

  五行属性是无处不在的,世间存在的万物都存在各自的五行属性,这不仅仅是人拥有的,对我们自身的命理也会存在一定的影响,根据五行属性的特征,造成的影响也不同,对职业和事业也存在影响,那么计算机属于哪个五行属性?五行属火

  79b86e535b02fb192527e7e346b6d6ef.png

  计算机属于哪个五行属性?五行属火

  电脑是属于五行中的火,如果你的大小运正运行着火运,必然会做火的行业;无论是做设计还是电脑上的其他,一概以火作为属性的。但有特殊的人群,既可以在无火运的情况下运行火运,也可以在同一时间做其他行业。

  476f980193b100d04241f642805cb69b.png

  五行属火的行业有哪些

  属火行业,热度性质、火爆性质、光线性质、加工修理性质、做工性质、再自制性质、易燃烧性质、手工艺性质、一切人身装饰物性质,均属之。放光、照光、照明、光学、高热、液热、易燃烧物、或油类界、酒类界、热饮食界、食品界、手工艺品、机械加工品、工厂、制造厂、衣帽行、理电发院、化妆品界、一切人身装饰物品。

  3807cf6d5890ce7ec97e547a088f2761.png

  五行属火的行业与职业

  饭店、宾馆、工厂、美容、美发、照相、照明、冶炼、电镀、电焊;高热性、火药性、光亮性的行业、易燃烧性质、热度性质、火燥性质、光学、高热、液热、易烧易燃的油类、酒精类、易燃品、电力、油、瓦斯、爆竹烟花、化妆品、眼镜、人身装饰品、热饮食界、食品界等。

  本文相关词条概念解析:

  属性

  属性就是对于一个对象的抽象刻画。一个具体事物,总是有许许多多的性质与关系,我们把一个事物的性质与关系,都叫做事物的属性。事物与属性是不可分的,事物都是有属性的事物,属性也都是事物的属性。一个事物与另一个事物的相同或相异,也就是一个事物的属性与另一事物的属性的相同或相异。由于事物属性的相同或相异,客观世界中就形成了许多不同的事物类。具有相同属性的事物就形成一类,具有不同属性的事物就分别地形成不同的类。 标签:

  计算机五行

  五行属性

  属火

  展开全文
 • 计算生辰八字五行属性的算法

  万次阅读 热门讨论 2013-01-26 14:02:13
  我调研了几种起名字的思路,最终确定按照五行阴阳平衡的道理来确定生辰八字的五行属性,然后选取恰当的。   说明:本文描述的算法是根据Internet上的资料整理而得到,并非我原创,但个别地方我做过修改。其中...

  计算生辰八字五行属性的算法

  潘爱民

  2013/1/26

   

  缘起:几年前,小儿出生的几天之内,我需要为他起名字。人生难得接一两回这样的任务,更是格外珍惜。我调研了几种起名字的思路,最终确定按照五行阴阳平衡的道理来确定生辰八字的五行属性,然后选取恰当的字。

   

  说明:本文描述的算法是根据Internet上的资料整理而得到,并非我原创,但个别地方我做过修改。其中经验值的出处已无法找到。

  算法的高度足够,我是坐在飞机上写下这一算法描述的,上万米高空俯瞰大地,感觉到一种静默的平衡J。在过去几年中,我用这一算法测算过十多个生辰八字,也碰到过一两个极端的情形,与现实中的表现比较吻合。因此,我相信这算法的结果有参考意义。但是,因使用该算法引起的任何意外事故,我概不负责,请谨慎使用。

   

  算法的过程如下所述:

  1.       根据出生年月日和时辰,确定八个字,即生辰八字。

  查万年历(比如www.nongli.net),确定前六个字。比如1968年8月8日,查到的结果是:

  戊申辛酉壬寅

  这六个字分别是年份的天干、地支,月份的天干、地支,和日子的天干、地支。

  接下来确定时辰的天干和地支,查下表:

   

  出生
  钟点

  时辰地支

  日干(即第5个字)

  甲 己

  乙 庚

  丙 辛

  丁 壬

  戊 癸

  23-1

  1-3

  3-5

  5-7

  7-9

  9-11

  11-13

  13-15

  15-17

  17-19

  19-21

  21-23

  甲子

  乙丑

  丙寅

  丁卯

  戊辰

  己巳

  庚午

  辛未

  壬申

  癸酉

  甲戌

  乙亥

  丙子

  丁丑

  戊寅

  己卯

  庚辰

  辛巳

  壬午

  癸未

  甲申

  乙酉

  丙戌

  丁亥

  戊子

  己丑

  庚寅

  辛卯

  壬辰

  癸巳

  甲午

  乙未

  丙申

  丁酉

  戊戌

  己亥

  庚子

  辛丑

  壬寅

  癸卯

  甲辰

  己巳

  丙午

  丁未

  戊申

  己酉

  庚戌

  辛亥

  壬子

  癸丑

  甲寅

  乙卯

  丙辰

  丁巳

  戊午

  己未

  庚申

  辛酉

  壬戌

  癸亥

   

  首先根据出生钟点找到相应的行数,再根据第5个字(日干),在右边5列中定位到相应的列,即可得到时辰的天干、地支,即第7、8两个字。譬如,1968年8月8日8点钟,在“7-9”这一行,“丁壬”这一列,得到时辰的干支为“甲辰”,所以,最终的八字为:

  戊申辛酉壬寅甲辰

   

  2.       计算八字的五行属性。

  首先,每个天干和地支都有对应的五行属性,如下面两表所示:

   

  天干属性:

  天干

  属性

  天干

  属性

  天干

  属性

   

   

   

   

   

  地支属性:

  地支

  属性

  地支

  属性

  地支

  属性

   

  接下来,计算五行“金木水火土”的强度值。对于五行中的每一行,其强度值包括两部分:

  l  天干强度:即八字中的4个天干,若其五行属性恰好是这一行,那么就有相应的贡献值,可查表如下:

   

  生月\天干

  子月

  1.2

  1.2

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.2

  1.2

  丑月

  1.06

  1.06

  1.0

  1.0

  1.1

  1.1

  1.14

  1.14

  1.1

  1.1

  寅月

  1.14

  1.14

  1.2

  1.2

  1.06

  1.06

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  卯月

  1.2

  1.2

  1.2

  1.2

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  辰月

  1.1

  1.1

  1.06

  1.06

  1.1

  1.1

  1.1

  1.1

  1.04

  1.04

  巳月

  1.0

  1.0

  1.14

  1.14

  1.14

  1.14

  1.06

  1.06

  1.06

  1.06

  午月

  1.0

  1.0

  1.2

  1.2

  1.2

  1.2

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  未月

  1.04

  1.04

  1.1

  1.1

  1.16

  1.16

  1.1

  1.1

  1.0

  1.0

  申月

  1.06

  1.06

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.14

  1.14

  1.2

  1.2

  酉月

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.2

  1.2

  1.2

  1.2

  戌月

  1.0

  1.0

  1.04

  1.04

  1.14

  1.14

  1.16

  1.16

  1.06

  1.06

  亥月

  1.2

  1.2

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.0

  1.14

  1.14

   

  l  地支强度:即八字中的4个地支,它们可能会藏了这一五行对应的天干,比如,“丑”藏了“癸、辛、己”,而癸、辛、己的五行属性分别是水、金、土。所以,地支“丑”对水、金、土都有强度贡献,而强度值的大小则取决于相应的月份。下面的表格涵盖了地支所藏的五行强度值。

   

   

  地支

  支藏

  月支(即第6个字)

  1.2

  1.1

  1.0

  1.0

  1.04

  1.06

  1.0

  1.0

  1.2

  1.2

  1.06

  1.14

  0.36

  0.33

  0.3

  0.3

  0.312

  0.318

  0.3

  0.3

  0.36

  0.36

  0.318

  0.342

  0.2

  0.228

  0.2

  0.2

  0.23

  0.212

  0.2

  0.22

  0.228

  0.248

  0.232

  0.2

  0.5

  0.55

  0.53

  0.5

  0.55

  0.57

  0.6

  0.58

  0.5

  0.5

  0.57

  0.5

  0.3

  0.3

  0.36

  0.36

  0.318

  0.342

  0.36

  0.33

  0.3

  0.3

  0.342

  0.318

  0.84

  0.742

  0.798

  0.84

  0.77

  0.7

  0.7

  0.728

  0.742

  0.7

  0.7

  0.84

  1.2

  1.06

  1.14

  1.2

  1.1

  1.0

  1.0

  1.04

  1.06

  1.0

  1.0

  1.2

  0.36

  0.318

  0.342

  0.36

  0.33

  0.3

  0.3

  0.312

  0.318

  0.3

  0.3

  0.36

  0.24

  0.22

  0.2

  0.2

  0.208

  0.2

  0.2

  0.2

  0.24

  0.24

  0.212

  0.228

  0.5

  0.55

  0.53

  0.5

  0.55

  0.6

  0.6

  0.58

  0.5

  0.5

  0.57

  0.5

  0.3

  0.342

  0.3

  0.3

  0.33

  0.3

  0.3

  0.33

  0.342

  0.36

  0.348

  0.3

  0.7

  0.7

  0.84

  0.84

  0.742

  0.84

  0.84

  0.798

  0.7

  0.7

  0.728

  0.742

  1.0

  1.0

  1.2

  1.2

  1.06

  1.14

  1.2

  1.1

  1.0

  1.0

  1.04

  1.06

  0.3

  0.3

  0.36

  0.36

  0.318

  0.342

  0.36

  0.33

  0.3

  0.3

  0.312

  0.318

  0.24

  0.212

  0.228

  0.24

  0.22

  0.2

  0.2

  0.208

  0.212

  0.2

  0.2

  0.24

  0.5

  0.55

  0.53

  0.5

  0.55

  0.57

  0.6

  0.58

  0.5

  0.5

  0.57

  0.5

  0.36

  0.33

  0.3

  0.3

  0.312

  0.318

  0.3

  0.3

  0.36

  0.36

  0.318

  0.342

  0.7

  0.798

  0.7

  0.7

  0.77

  0.742

  0.7

  0.77

  0.798

  0.84

  0.812

  0.7

  1.0

  1.14

  1.0

  1.0

  1.1

  1.06

  1.0

  1.1

  1.14

  1.2

  1.16

  1.0

  0.3

  0.342

  0.3

  0.3

  0.33

  0.318

  0.3

  0.33

  0.342

  0.36

  0.348

  0.3

  0.2

  0.2

  0.24

  0.24

  0.212

  0.228

  0.24

  0.22

  0.2

  0.2

  0.208

  0.212

  0.5

  0.55

  0.53

  0.5

  0.55

  0.57

  0.6

  0.58

  0.5

  0.5

  0.57

  0.5

  0.36

  0.318

  0.342

  0.36

  0.33

  0.3

  0.3

  0.312

  0.318

  0.3

  0.3

  0.36

  0.84

  0.77

  0.7

  0.7

  0.728

  0.742

  0.7

  0.7

  0.84

  0.84

  0.724

  0.798

   

  回到前面的例子,八字“戊申辛酉壬寅甲辰”,查以上两表,可以得到五行强度为:

  金:0.84 (年支藏庚) + 1.2 (月干) + 1.2 (月支藏辛) = 3.24

  木:0.7 (日支藏甲) + 1.0 (时干) + 0.3 (时支藏乙) = 2.0

  水:0.36 (年支藏壬) + 1.2 (日干) + 0.24 (时支藏癸) = 1.8

  火:0.3 (日支藏丙) = 0.3

  土:1.0 (年干) + 0.5 (时支藏戊) = 1.5

   

  3.       给出起名指示。

  首先确定八字的命里属性。只需查日干的五行属性,即代表了该八字的五行属性。譬如“戊申辛酉壬寅甲辰”的日干“壬”的属性为水,故该八字对应的命里属性为水。

  再计算同类和异类的强度值。所谓同类是指,该八字的五行属性,以及生该五行属性的那个属性,譬如八字的五行属性为水,则水和金合起来称为同类,其他三个:木、火和土合起来称为异类。

  五行的相生关系为:金生水,水生木,木生火,火生土,土生金。

  得到了同类和异类的强度值以后,一个基本的判断是,若两者的数值比较接近,则说明该八字比较平衡,也暗示人生平顺;若两者数值相差较大(比如,大于1,甚至大于2),则说明五行不平衡,可以通过名字来弥补,或者将来找对象时候通过婚姻来补平。

  因此,得到同类和异类数值以后,如何确定“用神”或“喜神”,或者,如何在名字中补平,需要一点点人脑智能,目前尚未量化到算法或程序中。回到前面的例子:

  日干为壬,属水,故命属水

  “同类”数值:5.04

  “异类”数值:3.8

  “同类”比“异类”数值大,日主强,以火为用神。宜补火。

  最后,定下怎么补五行属性以后,剩下就是挑字了,这可以自由发挥了。康熙字典上每个字都有五行属性,可以在Internet上查到。

   

   

  附上代码:

  文件BaziEval.cpp

   

  //BaziEval.cpp : Defines the entry point for the console application.

  //

   

  #include"stdafx.h"

   

  #include<windows.h>

  #include<iostream>

  usingnamespace std;

   

  void Usage()

  {

                     cout << "Usage:\tBaziEval.exe -q <生辰八字中之前六字> -t hh" << endl;

                     cout <<"\tBaziEval.exe -e <生辰八字>" << endl;

                     return;

  }

   

  boolCheckBazi(_TCHAR *bazi);

  _TCHAR *ComputeTimeGan(_TCHAR *bazi, int hour);

  _TCHAR *EvalBazi(_TCHAR *bazi);

   

   

  int_tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

  {

           _TCHAR *subCmd, *paraStr;

           if (argc != 5 && argc !=3) {

                     Usage();

                     return 0;

           }

          

           subCmd = argv[1];

           paraStr = argv[2];

           if (argc ==5) {

                     // Parsing the part of"-q <生辰八字中之前六字>"

                     if (!(wcslen(subCmd)==1&& subCmd[0] == 'q' || wcslen(subCmd)==2 && subCmd[0]=='-'&& subCmd[1]=='q')) {

                              Usage();

                              return 0;

                     }

   

                     if (wcslen(paraStr)!=6 ||!CheckBazi(paraStr)) {

                              cout <<"-q后面须跟上生辰日的干支,可以查询万年历,比如在线版本 http://www.nongli.net/" << endl;

                              Usage();

                              return 0;

                     }

                    

                     // Parsing the part of"-t hh:mm"

                     subCmd = argv[3];

                     paraStr = argv[4];

   

                     if (!(wcslen(subCmd)==1&& subCmd[0] == 't' || wcslen(subCmd)==2 && subCmd[0]=='-'&& subCmd[1]=='t')) {

                              Usage();

                              return 0;

                     }

                    

                     int hour = -1;

                     swscanf(paraStr,L"%d", &hour);

                     if (hour <0 || hour>23) {

                              cout <<"Error: 时辰参数不正确,应为0~23之间的一个整点数。" << endl;

                              Usage();

                              return 0;

                     }

   

                     _TCHAR * result =ComputeTimeGan(argv[2], hour);

                     if (result == 0) {

                              cout << "查询不成功!"<< endl;

                     } else {

                              char tmpBuf[128];

                         WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, result, -1,tmpBuf, 127, NULL, NULL );

   

                              cout << "查询八字的结果是:"<< tmpBuf << endl;

                              cout << "接下来您可以用-e命令测算此八字的五行平衡信息。" << endl;

                     }

                     return 0;

           }

   

           if (argc ==3) {

                     // Parsingthe part of "-q <生辰八字中之前六字>"

                     if (!(wcslen(subCmd)==1&& subCmd[0] == 'e' || wcslen(subCmd)==2 && subCmd[0]=='-'&& subCmd[1]=='e')) {

                              Usage();

                              return 0;

                     }

   

                     if (wcslen(paraStr)!=8 ||!CheckBazi(paraStr)) {

                              cout <<"-e后面须跟上生辰八字" << endl;

                              Usage();

                              return 0;

                     }

   

                     _TCHAR *result =EvalBazi(paraStr);

                    

                     if (result == 0) {

                              cout << "测算不成功,另请高明!"<< endl;

                     } else {

                              char tmpBuf[1024];

                         WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, result, -1,tmpBuf, 1024, NULL, NULL );

   

                              cout <<"\n此八字的五行平衡分析结果如下:\n\n" << tmpBuf << endl;

                     }

                     return 0;

           }

   

           Usage();

   

           return 0;

  }

   

  文件BaziAlgorithm.cpp

   

  #include "stdafx.h"

   

  #include <windows.h>

   

  const _TCHAR *TianGan = L"甲乙丙丁戊己庚辛壬癸";

  const _TCHAR *DiZhi = L"子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥";

   

  bool CheckBazi(_TCHAR *bazi)

  {

           intbaziLen;

           inti,j;

   

           baziLen= wcslen(bazi);

           if(baziLen != 6 && baziLen != 8 ) return false;

   

           for(i = 0; i < baziLen;) {

                     _TCHARch = bazi[i];

                     for(j = 0; j < 10; j++)

                              if(ch == TianGan[j]) break;

                     if(j >= 10) return false;

                     i++;

   

                     ch= bazi[i];

                     for(j = 0; j < 12; j++)

                              if(ch == DiZhi[j]) break;

                     if(j >= 12) return false;

                     i++;

           }

          

           returntrue;

  }

   

  /*

  根据出生日子的天干,通过下表来查算时辰干支:

  时辰干支查算表

  时间时辰                             五行纪日干支

                         甲己     乙庚     丙辛     丁壬     戊癸

   

  23-01 子/水           甲子     丙子     戊子     庚子     壬子

  01-03 丑/土           乙丑     丁丑     己丑     辛丑     癸丑

  03-05 寅/木           丙寅     戊寅     庚寅     壬寅     甲寅

  05-07 卯/木           丁卯     己卯     辛卯     癸卯     乙卯

  07-09 辰/土           戊辰     庚辰     壬辰     甲辰     丙辰

  09-11 巳/火           己巳     辛巳     癸巳     己巳     丁巳

  11-13 午/火           庚午     壬午     甲午     丙午     戊午

  13-15 未/土           辛未     癸未     乙未     丁未     己未

  15-17 申/金           壬申     甲申     丙申     戊申     庚申

  17-19 酉/金           癸酉     乙酉     丁酉     己酉     辛酉

  19-21 戊/土           甲戌     丙戌     戊戌     庚戌     壬戌

  21-23 亥/水           乙亥     丁亥     己亥     辛亥     癸亥

   

  */

  const _TCHAR * cTimeGanZhi_Table[12][5] =

  {

           {L"甲子",L"丙子", L"戊子", L"庚子", L"壬子"},

           {L"乙丑",L"丁丑", L"己丑", L"辛丑", L"癸丑"},

           {L"丙寅",L"戊寅", L"庚寅", L"壬寅", L"甲寅"},

           {L"丁卯",L"己卯", L"辛卯", L"癸卯", L"乙卯"},

           {L"戊辰",L"庚辰", L"壬辰", L"甲辰", L"丙辰"},

           {L"己巳",L"辛巳", L"癸巳", L"己巳", L"丁巳"},

           {L"庚午", L"壬午",L"甲午", L"丙午", L"戊午"},

           {L"辛未",L"癸未", L"乙未", L"丁未", L"己未"},

           {L"壬申",L"甲申", L"丙申", L"戊申", L"庚申"},

           {L"癸酉",L"乙酉", L"丁酉", L"己酉", L"辛酉"},

           {L"甲戌",L"丙戌", L"戊戌", L"庚戌", L"壬戌"},

           {L"乙亥",L"丁亥", L"己亥", L"辛亥", L"癸亥"}

  };

   

  static _TCHAR sBuf[128];        // 用作八字结果缓冲区

   

  // 根据出生年月日的干支计算时辰干支

  // 输入参数:bazi,年月日的干支,即八字中的前六个字

  // 输入参数:hour,出生时间的小时数,-1~22

  // 输出结果:八字字符串,Unicode编码

  _TCHAR * ComputeTimeGan(_TCHAR *bazi, inthour)

  {

           _TCHARdayGan = bazi[4];

   

           intindexX, indexY;

          

           inti;

           for(i = 0; i < 10; i++)

                     if(dayGan == TianGan[i]) break;

           if(i >= 10) return 0;

           indexX= i;

           if(indexX >=5) indexX -= 5;

           indexY= (hour +1)/2;

   

           wcscpy(sBuf,bazi);

           wcscat(sBuf,cTimeGanZhi_Table[indexY][indexX]);

   

           returnsBuf;

  }

   

  /*

  十二月份天干强度表

  生月\四柱天干        甲              乙              丙              丁              戊              己              庚              辛              壬              癸

  子月                            1.2             1.2             1.0             1.0             1.0             1.0             1.0             1.0             1.2             1.2

  丑月                            1.06 1.06 1.0             1.0             1.1             1.1             1.14 1.14 1.1             1.1

  寅月                            1.14 1.14 1.2             1.2             1.06 1.06 1.0             1.0             1.0             1.0

  卯月                            1.2             1.2             1.2             1.2             1.0             1.0             1.0             1.0             1.0             1.0

  辰月                            1.1             1.1             1.06 1.06 1.1             1.1             1.1             1.1             1.04 1.04

  巳月                            1.0             1.0             1.14 1.14 1.14 1.14 1.06 1.06 1.06 1.06

  午月                            1.0             1.0             1.2             1.2             1.2             1.2             1.0             1.0             1.0             1.0

  未月                            1.04 1.04 1.1             1.1             1.16 1.16 1.1             1.1             1.0             1.0

  申月                            1.06 1.06 1.0             1.0             1.0             1.0             1.14 1.14 1.2             1.2

  酉月                            1.0             1.0             1.0             1.0             1.0             1.0             1.2             1.2             1.2             1.2

  戌月                            1.0             1.0             1.04 1.04 1.14 1.14 1.16 1.16 1.06 1.06

  亥月                            1.2             1.2             1.0             1.0             1.0             1.0             1.0             1.0             1.14 1.14

  */

   

  double TianGan_Strength [12][10] =

  {

           {1.2, 1.2,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.2,  1.2},

           {1.06,        1.06,         1.0,  1.0,  1.1,  1.1,  1.14,         1.14,         1.1,  1.1},

           {1.14,        1.14,         1.2,  1.2,  1.06,         1.06,         1.0,  1.0,  1.0,  1.0},

           {1.2, 1.2,  1.2,  1.2,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0},

           {1.1, 1.1,  1.06,         1.06,         1.1,  1.1,  1.1,  1.1,  1.04,         1.04},

           {1.0, 1.0,  1.14,         1.14,         1.14,         1.14,         1.06,         1.06,         1.06,         1.06},

           {1.0, 1.0,  1.2,  1.2,  1.2,  1.2,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0},

           {1.04,        1.04,         1.1,  1.1,  1.16,         1.16,         1.1,  1.1,  1.0,  1.0},

           {1.06,        1.06,         1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.14,         1.14,         1.2,  1.2},

           {1.0, 1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.2,  1.2,  1.2,  1.2},

           {1.0, 1.0,  1.04,         1.04,         1.14,         1.14,         1.16,         1.16,         1.06,         1.06},

           {1.2, 1.2,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.0,  1.14,         1.14}

  };

   

  /*

  十二月份地支强度表

   

                          生月       子月         丑月         寅月         卯月         辰月         巳月         午月         未月         申月         酉月         戌月         亥月        

  地支         支藏

  子              癸                       1.2             1.1             1.0             1.0             1.04 1.06 1.0             1.0             1.2             1.2             1.06 1.14

  丑              癸                       0.36 0.33 0.3             0.3             0.312        0.318        0.3             0.3             0.36 0.36 0.318        0.342

  丑              辛                       0.2             0.228        0.2             0.2             0.23 0.212        0.2             0.22 0.228        0.248        0.232        0.2           

  丑              己                       0.5             0.55 0.53 0.5             0.55 0.57 0.6             0.58 0.5             0.5             0.57 0.5            

  寅              丙                       0.3             0.3             0.36 0.36 0.318        0.342        0.36 0.33 0.3             0.3             0.342        0.318       

  寅              甲                       0.84 0.742        0.798        0.84 0.77 0.7             0.7             0.728        0.742        0.7             0.7             0.84

  卯              乙                       1.2             1.06 1.14 1.2             1.1             1.0             1.0             1.04 1.06 1.0             1.0             1.2            

  辰              乙                       0.36 0.318        0.342        0.36 0.33 0.3             0.3             0.312        0.318        0.3             0.3             0.36

  辰              癸                       0.24 0.22 0.2             0.2             0.208        0.2             0.2             0.2             0.24 0.24 0.212        0.228       

  辰              戊                       0.5             0.55 0.53 0.5             0.55 0.6             0.6             0.58 0.5             0.5             0.57 0.5            

  巳              庚                       0.3             0.342        0.3             0.3             0.33 0.3             0.3             0.33 0.342        0.36 0.348        0.3            

  巳              丙                       0.7             0.7             0.84 0.84 0.742        0.84 0.84 0.798        0.7             0.7             0.728        0.742       

  午              丁                       1.0             1.0             1.2             1.2             1.06 1.14 1.2             1.1             1.0             1.0             1.04 1.06

  未              丁                       0.3             0.3             0.36 0.36 0.318        0.342        0.36 0.33 0.3             0.3             0.312        0.318       

  未              乙                       0.24 0.212        0.228        0.24 0.22 0.2             0.2             0.208        0.212        0.2             0.2             0.24

  未              己                       0.5             0.55 0.53 0.5             0.55 0.57 0.6             0.58 0.5             0.5             0.57 0.5            

  申              壬                       0.36 0.33 0.3             0.3             0.312        0.318        0.3             0.3             0.36 0.36 0.318        0.342       

  申              庚                       0.7             0.798        0.7             0.7             0.77 0.742        0.7             0.77 0.798        0.84 0.812        0.7            

  酉              辛                       1.0             1.14 1.0             1.0             1.1             1.06 1.0             1.1             1.14 1.2             1.16 1.0            

  戌              辛                       0.3             0.342        0.3             0.3             0.33 0.318        0.3             0.33 0.342        0.36 0.348        0.3            

  戌              丁                       0.2             0.2             0.24 0.24 0.212        0.228        0.24 0.22 0.2             0.2             0.208        0.212       

  戌              戊                       0.5             0.55 0.53 0.5             0.55 0.57 0.6             0.58 0.5             0.5             0.57 0.5            

  亥              甲                       0.36 0.318        0.342        0.36 0.33 0.3             0.3             0.312        0.318        0.3             0.3             0.36

  亥              壬                        0.84 0.77 0.7             0.7             0.728        0.742        0.7             0.7             0.84 0.84 0.724        0.798       

  */

  struct ZISTRENGTH {

           _TCHARdiZhi;

           _TCHARzhiCang;

           doublestrength[12];

  };

   

  ZISTRENGTHDiZhi_Strength [] =

  {

           {L'子', L'癸', {1.2,1.1, 1.0, 1.0,        1.04, 1.06, 1.0,1.0, 1.2, 1.2, 1.06, 1.14}},     

           {L'丑', L'癸', {0.36,0.33, 0.3, 0.3, 0.312, 0.318, 0.3, 0.3, 0.36, 0.36, 0.318, 0.342}},

           {L'丑', L'辛', {0.2,0.228, 0.2, 0.2, 0.23, 0.212, 0.2,         0.22,0.228, 0.248, 0.232, 0.2}},              

           {L'丑', L'己', {0.5,0.55, 0.53, 0.5, 0.55, 0.57, 0.6, 0.58, 0.5, 0.5, 0.57, 0.5}},                 

           {L'寅', L'丙', {0.3,0.3, 0.36, 0.36, 0.318, 0.342, 0.36, 0.33, 0.3, 0.3, 0.342, 0.318}},   

           {L'寅', L'甲', {0.84,0.742, 0.798, 0.84, 0.77, 0.7, 0.7, 0.728, 0.742, 0.7, 0.7, 0.84}},   

           {L'卯', L'乙', {1.2,1.06, 1.14, 1.2, 1.1, 1.0, 1.0, 1.04, 1.06, 1.0, 1.0, 1.2}},             

           {L'辰', L'乙', {0.36,0.318, 0.342, 0.36, 0.33, 0.3, 0.3, 0.312, 0.318, 0.3, 0.3, 0.36}},   

           {L'辰', L'癸', {0.24,0.22,  0.2, 0.2, 0.208, 0.2, 0.2, 0.2,0.24, 0.24, 0.212, 0.228}},       

           {L'辰', L'戊', {0.5,0.55, 0.53, 0.5, 0.55, 0.6, 0.6, 0.58, 0.5, 0.5, 0.57, 0.5}},          

           {L'巳', L'庚', {0.3,0.342, 0.3, 0.3, 0.33, 0.3, 0.3, 0.33, 0.342, 0.36, 0.348, 0.3}},          

           {L'巳', L'丙', {0.7,0.7, 0.84, 0.84, 0.742, 0.84, 0.84, 0.798, 0.7, 0.7, 0.728, 0.742}},   

           {L'午', L'丁', {1.0,1.0, 1.2, 1.2, 1.06, 1.14, 1.2, 1.1, 1.0, 1.0, 1.04, 1.06}},   

           {L'未', L'丁', {0.3,0.3, 0.36, 0.36, 0.318, 0.342, 0.36, 0.33, 0.3, 0.3, 0.312, 0.318}},   

           {L'未', L'乙', {0.24,0.212, 0.228, 0.24, 0.22, 0.2, 0.2, 0.208, 0.212, 0.2, 0.2, 0.24}},   

           {L'未', L'己', {0.5,0.55, 0.53, 0.5, 0.55, 0.57, 0.6, 0.58, 0.5, 0.5, 0.57, 0.5}},                 

           {L'申', L'壬', {0.36,0.33, 0.3, 0.3, 0.312, 0.318, 0.3, 0.3, 0.36, 0.36, 0.318, 0.342}},   

           {L'申', L'庚', {0.7,0.798, 0.7, 0.7, 0.77, 0.742, 0.7, 0.77, 0.798, 0.84, 0.812, 0.7}},               

           {L'酉', L'辛', {1.0,1.14, 1.0, 1.0, 1.1, 1.06, 1.0, 1.1, 1.14, 1.2, 1.16, 1.0}},             

           {L'戌', L'辛', {0.3,0.342, 0.3, 0.3, 0.33, 0.318, 0.3, 0.33, 0.342, 0.36, 0.348, 0.3}},               

           {L'戌', L'丁', {0.2,0.2, 0.24, 0.24, 0.212, 0.228, 0.24, 0.22, 0.2, 0.2, 0.208, 0.212}},   

           {L'戌', L'戊', {0.5,0.55, 0.53, 0.5, 0.55, 0.57, 0.6, 0.58, 0.5, 0.5, 0.57, 0.5}},                 

           {L'亥', L'甲', {0.36,0.318, 0.342, 0.36, 0.33, 0.3, 0.3, 0.312, 0.318, 0.3, 0.3, 0.36}},   

           {L'亥', L'壬', {0.84,0.77, 0.7, 0.7, 0.728, 0.742, 0.7, 0.7, 0.84, 0.84, 0.724, 0.798}}     

  };

   

  /*

           金 --- 0

           木 --- 1

           水 --- 2

           火 --- 3

           土 --- 4

  */

   

  _TCHAR WuXingTable[5] = {L'金', L'木', L'水', L'火', L'土' };

   

  /*

           天干地支的五行属性表

           天干: 甲-木、乙-木、丙-火、丁-火、戊-土、己-土、庚-金、辛-金、壬-水、癸-水

           地支:子-水、丑-土、寅-木、卯-木、辰-土、巳-火、午-火、未-土、申-金、酉-金、戌-土、亥-水

  */

   

  int TianGan_WuXingProp[10] = {1, 1, 3, 3, 4,4, 0, 0, 2, 2};

  int DiZhi_WuXingProp[12] = {2, 4, 1, 1, 4,3, 3, 4, 0, 0, 4, 2};

  int GenerationSourceTable[5] = {4, 2, 0, 1,3};

   

  int ComputeGanIndex(_TCHAR gan)

  {

           inti;

           for(i=0; i < 10; i++)

                     if(TianGan[i] == gan) break;

           if(i >= 10) return -1;

           returni;

  }

   

  int ComputeZhiIndex(_TCHAR zhi)

  {

           inti;

           for(i=0; i < 12; i++)

                     if(DiZhi[i] == zhi) break;

           if(i >= 12) return -1;

           returni;

  }

   

  static _TCHAR sResultBuf[1024];   // 用作八字测算结果返回的字符缓冲区

   

  // 根据八字计算五行平衡

  // 输入参数:bazi,年月日时的干支,即俗称的八字

  // 输出结果:分析结果字符串,Unicode编码

  _TCHAR * EvalBazi(_TCHAR *bazi)

  {

           doublestrengthResult[5];

           intmonthIndex = ComputeZhiIndex(bazi[3]);

           if(monthIndex == -1) goto ERROR_CASE;

   

           wcscpy(sResultBuf,bazi);

           wcscat(sResultBuf,L"\n\n");

           for(int wuXing = 0; wuXing < 5; wuXing++) {

                     doublevalue1 = 0.0, value2 = 0.0;

                     inti;

                     //扫描4个天干

                     for(i  = 0; i <8; i+=2) {

                              TCHARgan = bazi[i];

                              intindex = ComputeGanIndex(gan);

                              if(index == -1) goto ERROR_CASE;

   

                              if(TianGan_WuXingProp[index] == wuXing)

                                       value1+= TianGan_Strength[monthIndex][index];

                     }

   

                     //扫描支藏

                     for(i  = 1; i <8; i+=2) {

                              TCHARzhi = bazi[i];

                              for(intj = 0; j < sizeof (DiZhi_Strength)/sizeof (DiZhi_Strength[0]); j++) {

                                       if(DiZhi_Strength[j].diZhi == zhi) {

                                                 intzhiCangIndex = ComputeGanIndex(DiZhi_Strength[j].zhiCang);

                                                 if(zhiCangIndex == -1) goto ERROR_CASE;

                                                 if(TianGan_WuXingProp[zhiCangIndex] == wuXing) {

                                                          value2+= DiZhi_Strength[j].strength[monthIndex];

                                                          break;

                                                 }

                                       }

                              }

                     }

   

                     strengthResult[wuXing]= value1 + value2;

   

                     //输出一行计算结果

                     {

                              _TCHARpreStr[128];

                              chartmpBuf[128];

                              _TCHARtmpWBuf[256];

                              sprintf(tmpBuf,":%.3f + %.3f = %.3f\n", (float)value1, (float)value2,(float)(value1+value2));

                              MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, tmpBuf, strlen(tmpBuf)+1,

                                       tmpWBuf,sizeof(tmpWBuf)/sizeof(_TCHAR) );

                              wcscpy(preStr,L"金:\t");

                              preStr[0]= WuXingTable[wuXing];

                              wcscat(sResultBuf,preStr);

                              wcscat(sResultBuf,tmpWBuf);

                     }

           }

          

           //根据日干求命里属性

           intfateProp, srcProp;

   

           {

                     _TCHARtmpWBuf[256];

                     fateProp= TianGan_WuXingProp[ComputeGanIndex(bazi[4])];

                     if(fateProp == -1) goto ERROR_CASE;

                     wcscpy(tmpWBuf,L"\n命属金\n\n");

                     tmpWBuf[3]= WuXingTable[fateProp];

                     wcscat(sResultBuf,tmpWBuf);

   

           }

   

           //求同类和异类的强度值

           srcProp= GenerationSourceTable[fateProp];

           {

                     _TCHARpreStr[128];

                     chartmpBuf[128];

                     _TCHARtmpWBuf[256];

   

                     doubletongLei = strengthResult[fateProp] + strengthResult[srcProp];

                     doubleyiLei = 0.0;

                     for(inti = 0; i < 5; i ++) yiLei += strengthResult[i];

                     yiLei-= tongLei;

                    

                     sprintf(tmpBuf,"%.3f+ %.3f = %.3f\n", (float)strengthResult[fateProp],(float)strengthResult[srcProp],

                              (float)tongLei);

                     MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, tmpBuf, strlen(tmpBuf)+1,

                              tmpWBuf,sizeof(tmpWBuf)/sizeof(_TCHAR) );

                     wcscpy(preStr,L"同类:金+金,");

                     preStr[3]= WuXingTable[fateProp];

                     preStr[5]= WuXingTable[srcProp];

                     wcscat(sResultBuf,preStr);

                     wcscat(sResultBuf,tmpWBuf);

   

                     sprintf(tmpBuf,"%.3f\n", (float)yiLei);

                     MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, tmpBuf, strlen(tmpBuf)+1,

                              tmpWBuf,sizeof(tmpWBuf)/sizeof(_TCHAR) );

                     wcscat(sResultBuf,L"异类:总和为 ");

                     wcscat(sResultBuf,tmpWBuf);

           }

   

           returnsResultBuf;

   

  ERROR_CASE:

          

           return0;

  }

   

  展开全文
 • 太准了~ 世界是由金、木、水、火、土五种属性的物质所构成的,世间万物自有其五行属性。所以,世界上的万物或现象都是可以根据五行的属性来进行归类。今天就来为大家讲讲,五行与人之间的关系,看看你的五行属什么?...

  原标题:​五行中,你属什么就是什么样的人!太准了~

  世界是由金、木、水、火、土五种属性的物质所构成的,世间万物自有其五行属性。所以,世界上的万物或现象都是可以根据五行的属性来进行归类。

  今天就来为大家讲讲,五行与人之间的关系,看看你的五行属什么?

  01

  什么是五行?

  五行是我国古代先辈们用来说明世界万物的形成及其相互关系的一种理论,五行分别指金、木、水、火、土,它们之间相生相克,使大自然产生变化,同时影响到人的命运。

  五行相生关系:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。

  五行相克关系:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。

  02

  如何判断人的五行属性?

  如今,人们常见的判断一个人五行属性的方法有很多种,但是要真正的判断一个人的五行属性还是要结合这个人的生辰八字而论。

  人在出生时主要包含四个要素:年、月、日、时,这四个要素在命理中被称为“四柱”,而每一个要素又是由天干组成,从而就形成了人们常说的生辰八字。

  一般情况下,看八字五行,主要看的是八字中的日干,日干就是指出生日的天干,是人的核心,代表着命主的五行。以下是天干的五行属性,可对照自己的进行查看:

  甲、乙:属木。

  丙、丁:属火。

  戊、己:属土。

  庚、辛:属金。

  壬、癸:属水。

  例如,年:庚申,月:癸未,日:辛巳,时:丁丑。其中日柱对应辛巳,那么日干就是辛,从上表可以看出辛属金,那此人五行属金。

  03

  五行人的属性特点

  金:金主义,五行属金的人,爱憎分明,嫉恶如仇,做事果断认真,具有远见,且有较强的组织能力。他们很重视情义,朋友有事,定会竭尽所能的去帮助。不过他们遇事会过于急躁,喜欢以自我为中心。

  木:木主仁,五行属木的人,温柔随和,待人友善,他们富有同情心,有很强的正义感,能够结识到比较不错的朋友。在事业上认真踏实,但事业心并不强,为人处事乐观豁达,但是有时候会太过固执,而在无形中得罪人。

  水:水主智,五行属水的人,足智多谋,聪明好学,深谋远虑。他们无论做什么事情都是非常有计划性的,绝不会盲目的去做。

  在生活中见多识广,人缘好,朋友多,对待感情很专一。不过由于做事太细致,会出现犹豫不决的情况,不敢去冒风险。

  火:火主礼,五行属火的人,热情乐观,开朗大度,他们永远都精神饱满,遇事总会冲在最前方,待人谦虚淳朴,讲礼貌,也因此而受到大家的尊敬。但是也会因为太过于冲动,而失去理智,做事不计较后果,得罪人。

  土:土主信,五行属土的人,为人厚道,信守承诺,处事大度,他们最懂得知恩图报,对待父母非常孝顺。在生活中哪怕自己吃亏,也不会去占别人的便宜,常常受到大家的信赖。不过有时也固执己见,八匹马也拉不回来,缺乏变通。

  消息来源:奇门遁甲术返回搜狐,查看更多

  责任编辑:

  展开全文
 • TextView设置一最多显示5个什么属性android:maxEms="5" android:singleLine="true"android:ellipsize="end" 后边显示省略号

  TextView设置一行最多显示5个字是什么属性
  android:maxEms="5" 
  android:singleLine="true"
  android:ellipsize="end" 后边显示省略号
  展开全文
 • RDD的属性

  千次阅读 2019-01-14 20:51:16
  Spark将调用每个元素的toString,将其转换为文件中的一文本。 saveAsSequenceFile(path) (Java and Scala) 在本地文件系统、HDFS或任何其他Hadoop支持的文件系统中,将数据集的元素作为Hadoop序列文件...
 • HTML字体属性

  万次阅读 2015-04-17 09:21:58
  HTML字体属性    一、文字样式设置的基本标签—   设置字体样式的基本标签是,被其包含的文本为样式作用区。...color是标签的属性之一,用于设置文字颜色。编写代码如代码2.1所示。 代码2.
 • div 属性介绍,对DIV可加属性有哪些,DIV属性一览表DIVCSS5整理 DIVCSS5给大家整理DIV标签内常用属性,同时通过div各属性小实例,让大家认识各属性并掌握属性。 div标签内常用属性列表 1、style 设置css样式(扩展...
 • position(属性,以及每个属性的特点)

  万次阅读 多人点赞 2019-10-28 15:34:08
  1. position: relative;...将窗体自上而下分成一行行, 并在每中按从左至右的顺序排放元素,即为文档流。 只有三种情况会使得元素脱离文档流,分别是:浮动、绝对定位和相对定位。 作者:南木小屋 链接: ...
 • 四个“金”什么

  千次阅读 2020-12-22 07:59:12
  展开全部读音为:jīn,是金字的异体写法,读音和意思与金字完全相同,打不62616964757a686964616fe58685e5aeb931333431353265出来,如下图:金拼音:jīn释义:1.俗称金子。金属元素,符号Au,原子序数79。赤黄色...
 • 接下来【20-27】篇将介绍CSS核心样式。 这篇继续介绍字体类样式(常用的4种属性
 • 从第五行开始,共5行 return { rowspan: 5, colspan: 1 } } else if (rowIndex === 9) { // 合并第10行到第14行,从第10行开始,共5行 return { rowspan: 5, colspan: 1 } } else { // 其余被合并的行,诸如1、2、3...
 • AGI:走向通用人工智能的【生命学&哲学&科学】第一篇——生命、意识、五行、易经、量子 经典的物理统一在原子上,量子的物理统一在量子上,化学统一在元素上,而生命统一在DNA上,DNA本身拆干了,其实就是一群元素,...
 • CSS 行高 line-height属性

  千次阅读 2018-02-13 22:18:07
  行高在CSS中,通过 line-height属性来定义行高,行高是指相邻两文本基线之间的垂直距离。那什么是基线呢?对任何一个行内非替换元素,其内容区都会存在四条假想的线,分别是底线(bottom)、基线(baseline)、...
 • “玄而玄之,众妙之门”,如果摒弃迷信错误的思维,用道德经本来的意思来解释,玄这个就是有和无的衔接点。 若时间是一条X轴线,存在一个人为定义的零点(实际上是无极点),那么借鉴smith圆图的方法,我们可以将...
 • CSS 文本缩进text-indent属性

  千次阅读 2018-02-13 22:16:01
  文本缩进在CSS中,使用 text-indent属性,可以让元素第一缩进一个给定的宽度,可能是最常见的文本格式化效果。语法格式为:text-indent: &lt;length&gt; | &lt;pecentage&gt;也就是说,可以使用...
 • 操作方法:引用和列 ...在下例中,Rows(1) 返回 Sheet1 上的第一,然后将区域的 Font 对象的 Bold 属性设置为 True。 Sub RowBold() Worksheets("Sheet1").Rows(1).Font.Bold = True End ...
 • Excel 属性及方法

  千次阅读 2016-12-21 21:30:33
  在Qt操作Excel的过程中,经常需要查询、设置Excel的属性,也会调用Excel的一些方法,这里我把搜集到的一些Excel属性及方法,整理如下: ActiveWorkbook 当前工作簿,即如果你打开了几个Excel文件,那么你当然...
 • 【input 标签的 type 属性详解】

  万次阅读 多人点赞 2019-09-03 23:16:31
  input 标签的 type 属性详解1. input 输入标签的type 属性1.1 input 标签的 type类型 属性的常用属性值⑴ type="text"⑵ type="button"⑶ type="checkbox"⑷ type="file"⑸ type="hidden"⑹ type="image"⑺ type=...
 • Python黑帽第二篇文章将分享Python网络攻防基础知识,看看Python能做什么,以及正则表达式、网络爬虫和套接通信入门基础。本文参考了i春秋ADO老师的课程内容,这里真心推荐大家学习ichunqiu的课程,同时也结合...
 • 包括:设定字体、颜色、大小、段落空白,首下沉、首行缩进、中文的截断、固定宽度词内折(word-wrap和word-break)等。 一、设定文字字体、颜色、大小等使用font等。  font-style设定斜体,比如font-...
 • CSS 水平对齐text-align属性

  千次阅读 2018-02-13 22:16:44
  水平对齐在一个块级容器中,当一中的行内级框的总宽度,小于容器的宽度时,通过 text-align属性来指定这些行内级框在行中的水平分布。事实上,text-align属性是通过指定框与哪个点对齐,来决定行内级框在行中...
 • CSS 单词换行 word-break属性

  万次阅读 2018-02-14 21:32:52
  单词换行word-break属性用来规定自动换行的处理方式,它不仅可以让浏览器在半角空格或连字符的后面换行,也可以实现在任意位置换行,可选值有 normal | keep-all | break-all,默认值为 normal。normal 表示根据语言...
 • JAVA 实现汉字五行笔画查询

  千次阅读 2014-02-08 11:04:02
  缘起:几年前,小儿出生的几天之内,我需要为他...姓名五行生克法: 在数理中包含有五行生克的原理,故以数理来剖析姓名时,必须把各数理所属的五行要素辨认清楚。 在辩认五行时,只计l——10的数,超过10的数,就去掉
 • CSS 垂直对齐vertical-align属性

  万次阅读 多人点赞 2018-02-13 22:18:54
  垂直对齐在CSS中,框的高度总是足以容纳它包含的所有行内级框,当一个行内级框 B 的高度小于包含它的框高度时,则由 vertical-align属性 来决定B在行框中垂直对齐的位置。因此,vertical-align属性只对行内级...
 • 缘起:几年前,小儿出生的几天之内,我需要为他起名字。名字很重要吗 一文中我... 姓名五行生克法: 在数理中包含有五行生克的原理,故以数理来剖析姓名时,必须把各数理所属的五行要素辨认清楚。  在辩认五行时,只
 • CentOS 7文件目录属性及权限详解

  万次阅读 多人点赞 2018-12-04 21:51:11
  CentOS 7文件目录属性及权限详解1. 文件权限的概念2. 普通文件属性及权限2.1 查看文件属性2.2 修改文件属性及权限3.文件及目录权限的意义3.1 权限对于文件的意义3.2 权限对于目录的意义3.3 案例(摘自鸟哥的私房菜)...
 • 这里是修真院前端小课堂,每篇分享文...各有什么属性? 】 大家好,我是IT修真院北京分院第23期学员。今天小课堂的主要内容是,input表单的应用,还有在html5中新增的属性。 表单元素是允许用户在表单中(比如:文...
 • CSS样式有哪些常用的属性

  千次阅读 2017-05-27 19:09:54
  一般的一个DIV的CSS设置属性有:margin,padding,width,height,font-size,text-align,background,float,border 附:《 css样式属性大全(中文注释)》一 CSS文字属性:color : #999999; /*文字颜色*/ font-family ...

空空如也

空空如也

1 2 3 4 5 ... 20
收藏数 220,043
精华内容 88,017
关键字:

去字的五行属性是什么