2012-12-29 15:51:15 xggllc 阅读数 6403
 • Unity 值得看的500+ 技术内容列表

  Unity3D是由Unity Technologies开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型游戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎。

    明天放假了,心都快飞了~ 想起来更新一下博客,也为CSDN尽一点微薄之力.....

    前几天由于工作需要,制作各种天气,就把下雪的资源保存下来了,暴风雪,中雪,小雪,如下图

资源包中,我已经把它打包成预设了,可以直接拖去用,就只是单一的下雪的粒子效果,代码没什么技术含量,如有需要的可以下载看看(免费免积分噢~).....

免费免积分下载地址:

http://download.csdn.net/detail/xggllc/4941564

注意,是 Unity3D 3.5.6f4 Win 版本的噢~


2016-07-02 21:22:25 wujilin 阅读数 36
 • Unity 值得看的500+ 技术内容列表

  Unity3D是由Unity Technologies开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型游戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎。

免费分享一个特效源码,制作暴风和天气的源码,源码必须使用 Unity 5.0.0 或更高版本方可使用,UniStorm 2.0拥有一个完全重写,并增加了大量新功能,不需要专业使用!
UniStorm是一个令人难以置信的强大,高度可定制的,动态的白天和黑夜的天气,在AAA级品质创造逼真的风暴和天气,都在一个速度极快的帧速率的系统。
包括演示和Examles
我们现在已经纳入吨的例子来帮助您充分利用UniStorm的。例如,如生存游戏为例(与受UniStorm球员命脉),动态雪,播放器保存和加载例如允许保存和加载UniStorm变量,使用UniStorm,以及更多玩家菌种!


UniStorm完全支持 Unity 5!


主要特征
UniStorm编程在C#和JavaScript和功能超过250个可自定义的组件,动态云,动风,所有4个赛季,季节气候,支持DX11,准确的标准和自定义日历系统,可调一天的长度,可调节暗长,逼真的天空,渐变的天空,现实恒温系统,防雷系统,闪电,瞬间天气选项,许多类型的天气;雨,雪,雾,还有更多,24小时昼夜系统,在游戏中的时间保持与活动和任务,准确开始的第一天,太阳,月亮和星星系统,月相系统具有可选的时间可用系统阶段菜单,日出和日落,可调的太阳轴;使用Unity的雾,SSAO,HDR和色彩校正,一个易​​于使用,但功能强大的编辑分类,动态的声音管理器的工作原理(有动态的声音打每一天的时间),动态沉淀,等等。 (参见下面的所有功能)
UniStorm支持自定义粒子效果,因此您可以轻松地将它们添加到系统中。
UniStorm是有据可查的,拥有自己的Wiki网站。这个wiki站点提供UniStorm客户访问教程,代码引用,例如脚本,文档,测试功能(如动态斯诺和动态风),等等;内部的所有Unity都是可访问的!
演示截图:
  
  
  
  
  
  
  http://www.douban.com/doulist/44673968/
http://www.douban.com/doulist/44673968
http://movie.douban.com/doulist/44673968/
http://movie.douban.com/doulist/44673968
http://www.douban.com/doulist/44673970/
http://www.douban.com/doulist/44673970
http://movie.douban.com/doulist/44673970/
http://movie.douban.com/doulist/44673970
http://www.douban.com/doulist/44673973/
http://www.douban.com/doulist/44673973
http://movie.douban.com/doulist/44673973/
http://movie.douban.com/doulist/44673973
http://www.douban.com/doulist/44673977/
http://www.douban.com/doulist/44673977
http://movie.douban.com/doulist/44673977/
http://movie.douban.com/doulist/44673977
http://www.douban.com/doulist/44673979/
http://www.douban.com/doulist/44673979
http://movie.douban.com/doulist/44673979/
http://movie.douban.com/doulist/44673979
http://www.douban.com/doulist/44673981/
http://www.douban.com/doulist/44673981
http://movie.douban.com/doulist/44673981/
http://movie.douban.com/doulist/44673981
http://www.douban.com/doulist/44673983/
http://www.douban.com/doulist/44673983
http://movie.douban.com/doulist/44673983/
http://movie.douban.com/doulist/44673983
http://www.douban.com/doulist/44673984/
http://www.douban.com/doulist/44673984
http://movie.douban.com/doulist/44673984/
http://movie.douban.com/doulist/44673984
http://www.douban.com/doulist/44673986/
http://www.douban.com/doulist/44673986
http://movie.douban.com/doulist/44673986/
http://movie.douban.com/doulist/44673986
http://www.douban.com/doulist/44673989/
http://www.douban.com/doulist/44673989
http://movie.douban.com/doulist/44673989/
http://movie.douban.com/doulist/44673989
http://www.douban.com/doulist/44673992/
http://www.douban.com/doulist/44673992
http://movie.douban.com/doulist/44673992/
http://movie.douban.com/doulist/44673992
http://www.douban.com/doulist/44673994/
http://www.douban.com/doulist/44673994
http://movie.douban.com/doulist/44673994/
http://movie.douban.com/doulist/44673994
http://www.douban.com/doulist/44673995/
http://www.douban.com/doulist/44673995
http://movie.douban.com/doulist/44673995/
http://movie.douban.com/doulist/44673995
http://www.douban.com/doulist/44673997/
http://www.douban.com/doulist/44673997
http://movie.douban.com/doulist/44673997/
http://movie.douban.com/doulist/44673997
http://www.douban.com/doulist/44673999/
http://www.douban.com/doulist/44673999
http://movie.douban.com/doulist/44673999/
http://movie.douban.com/doulist/44673999
http://www.douban.com/doulist/44674003/
http://www.douban.com/doulist/44674003
http://movie.douban.com/doulist/44674003/
http://movie.douban.com/doulist/44674003
http://www.douban.com/doulist/44674005/
http://www.douban.com/doulist/44674005
http://movie.douban.com/doulist/44674005/
http://movie.douban.com/doulist/44674005
http://www.douban.com/doulist/44674007/
http://www.douban.com/doulist/44674007
http://movie.douban.com/doulist/44674007/
http://movie.douban.com/doulist/44674007
http://www.douban.com/doulist/44674010/
http://www.douban.com/doulist/44674010
http://movie.douban.com/doulist/44674010/
http://movie.douban.com/doulist/44674010
http://www.douban.com/doulist/44674013/
http://www.douban.com/doulist/44674013
http://movie.douban.com/doulist/44674013/
http://movie.douban.com/doulist/44674013
http://www.douban.com/doulist/44674015/
http://www.douban.com/doulist/44674015
http://movie.douban.com/doulist/44674015/
http://movie.douban.com/doulist/44674015
http://www.douban.com/doulist/44674017/
http://www.douban.com/doulist/44674017
http://movie.douban.com/doulist/44674017/
http://movie.douban.com/doulist/44674017
http://www.douban.com/doulist/44674020/
http://www.douban.com/doulist/44674020
http://movie.douban.com/doulist/44674020/
http://movie.douban.com/doulist/44674020
http://www.douban.com/doulist/44674022/
http://www.douban.com/doulist/44674022
http://movie.douban.com/doulist/44674022/
http://movie.douban.com/doulist/44674022
http://www.douban.com/doulist/44674024/
http://www.douban.com/doulist/44674024
http://movie.douban.com/doulist/44674024/
http://movie.douban.com/doulist/44674024
http://www.douban.com/doulist/44674027/
http://www.douban.com/doulist/44674027
http://movie.douban.com/doulist/44674027/
http://movie.douban.com/doulist/44674027
http://www.douban.com/doulist/44674029/
http://www.douban.com/doulist/44674029
http://movie.douban.com/doulist/44674029/
http://movie.douban.com/doulist/44674029
http://www.douban.com/doulist/44674032/
http://www.douban.com/doulist/44674032
http://movie.douban.com/doulist/44674032/
http://movie.douban.com/doulist/44674032
http://www.douban.com/doulist/44674034/
http://www.douban.com/doulist/44674034
http://movie.douban.com/doulist/44674034/
http://movie.douban.com/doulist/44674034
http://www.douban.com/doulist/44674036/
http://www.douban.com/doulist/44674036
http://movie.douban.com/doulist/44674036/
http://movie.douban.com/doulist/44674036
http://www.douban.com/doulist/44674038/
http://www.douban.com/doulist/44674038
http://movie.douban.com/doulist/44674038/
http://movie.douban.com/doulist/44674038
http://www.douban.com/doulist/44674041/
http://www.douban.com/doulist/44674041
http://movie.douban.com/doulist/44674041/
http://movie.douban.com/doulist/44674041
http://www.douban.com/doulist/44674043/
http://www.douban.com/doulist/44674043
http://movie.douban.com/doulist/44674043/
http://movie.douban.com/doulist/44674043
http://www.douban.com/doulist/44674047/
http://www.douban.com/doulist/44674047
http://movie.douban.com/doulist/44674047/
http://movie.douban.com/doulist/44674047
http://www.douban.com/doulist/44674048/
http://www.douban.com/doulist/44674048
http://movie.douban.com/doulist/44674048/
http://movie.douban.com/doulist/44674048
http://www.douban.com/doulist/44674050/
http://www.douban.com/doulist/44674050
http://movie.douban.com/doulist/44674050/
http://movie.douban.com/doulist/44674050
http://www.douban.com/doulist/44674053/
http://www.douban.com/doulist/44674053
http://movie.douban.com/doulist/44674053/
http://movie.douban.com/doulist/44674053
http://www.douban.com/doulist/44674056/
http://www.douban.com/doulist/44674056
http://movie.douban.com/doulist/44674056/
http://movie.douban.com/doulist/44674056
http://www.douban.com/doulist/44674057/
http://www.douban.com/doulist/44674057
http://movie.douban.com/doulist/44674057/
http://movie.douban.com/doulist/44674057
http://www.douban.com/doulist/44674059/
http://www.douban.com/doulist/44674059
http://movie.douban.com/doulist/44674059/
http://movie.douban.com/doulist/44674059
http://www.douban.com/doulist/44674062/
http://www.douban.com/doulist/44674062
http://movie.douban.com/doulist/44674062/
http://movie.douban.com/doulist/44674062
http://www.douban.com/doulist/44674064/
http://www.douban.com/doulist/44674064
http://movie.douban.com/doulist/44674064/
http://movie.douban.com/doulist/44674064
http://www.douban.com/doulist/44674066/
http://www.douban.com/doulist/44674066
http://movie.douban.com/doulist/44674066/
http://movie.douban.com/doulist/44674066
http://www.douban.com/doulist/44674067/
http://www.douban.com/doulist/44674067
http://movie.douban.com/doulist/44674067/
http://movie.douban.com/doulist/44674067
http://www.douban.com/doulist/44674069/
http://www.douban.com/doulist/44674069
http://movie.douban.com/doulist/44674069/
http://movie.douban.com/doulist/44674069
http://www.douban.com/doulist/44674071/
http://www.douban.com/doulist/44674071
http://movie.douban.com/doulist/44674071/
http://movie.douban.com/doulist/44674071
http://www.douban.com/doulist/44674074/
http://www.douban.com/doulist/44674074
http://movie.douban.com/doulist/44674074/
http://movie.douban.com/doulist/44674074
http://www.douban.com/doulist/44674077/
http://www.douban.com/doulist/44674077
http://movie.douban.com/doulist/44674077/
http://movie.douban.com/doulist/44674077
http://www.douban.com/doulist/44674079/
http://www.douban.com/doulist/44674079
http://movie.douban.com/doulist/44674079/
http://movie.douban.com/doulist/44674079
http://www.douban.com/doulist/44674083/
http://www.douban.com/doulist/44674083
http://movie.douban.com/doulist/44674083/
http://movie.douban.com/doulist/44674083
http://www.douban.com/doulist/44674085/
http://www.douban.com/doulist/44674085
http://movie.douban.com/doulist/44674085/
http://movie.douban.com/doulist/44674085
http://www.douban.com/doulist/44674088/
http://www.douban.com/doulist/44674088
http://movie.douban.com/doulist/44674088/
http://movie.douban.com/doulist/44674088
http://www.douban.com/doulist/44674090/
http://www.douban.com/doulist/44674090
http://movie.douban.com/doulist/44674090/
http://movie.douban.com/doulist/44674090
http://www.douban.com/doulist/44674092/
http://www.douban.com/doulist/44674092
http://movie.douban.com/doulist/44674092/
http://movie.douban.com/doulist/44674092
http://www.douban.com/doulist/44674094/
http://www.douban.com/doulist/44674094
http://movie.douban.com/doulist/44674094/
http://movie.douban.com/doulist/44674094
http://www.douban.com/doulist/44674096/
http://www.douban.com/doulist/44674096
http://movie.douban.com/doulist/44674096/
http://movie.douban.com/doulist/44674096
http://www.douban.com/doulist/44674098/
http://www.douban.com/doulist/44674098
http://movie.douban.com/doulist/44674098/
http://movie.douban.com/doulist/44674098
http://www.douban.com/doulist/44674101/
http://www.douban.com/doulist/44674101
http://movie.douban.com/doulist/44674101/
http://movie.douban.com/doulist/44674101
http://www.douban.com/doulist/44674104/
http://www.douban.com/doulist/44674104
http://movie.douban.com/doulist/44674104/
http://movie.douban.com/doulist/44674104
http://www.douban.com/doulist/44674107/
http://www.douban.com/doulist/44674107
http://movie.douban.com/doulist/44674107/
http://movie.douban.com/doulist/44674107
http://www.douban.com/doulist/44674108/
http://www.douban.com/doulist/44674108
http://movie.douban.com/doulist/44674108/
http://movie.douban.com/doulist/44674108
http://www.douban.com/doulist/44674110/
http://www.douban.com/doulist/44674110
http://movie.douban.com/doulist/44674110/
http://movie.douban.com/doulist/44674110
http://www.douban.com/doulist/44674112/
http://www.douban.com/doulist/44674112
http://movie.douban.com/doulist/44674112/
http://movie.douban.com/doulist/44674112
http://www.douban.com/doulist/44674116/
http://www.douban.com/doulist/44674116
http://movie.douban.com/doulist/44674116/
http://movie.douban.com/doulist/44674116
http://www.douban.com/doulist/44674119/
http://www.douban.com/doulist/44674119
http://movie.douban.com/doulist/44674119/
http://movie.douban.com/doulist/44674119
http://www.douban.com/doulist/44674120/
http://www.douban.com/doulist/44674120
http://movie.douban.com/doulist/44674120/
http://movie.douban.com/doulist/44674120
http://www.douban.com/doulist/44674122/
http://www.douban.com/doulist/44674122
http://movie.douban.com/doulist/44674122/
http://movie.douban.com/doulist/44674122
http://www.douban.com/doulist/44674125/
http://www.douban.com/doulist/44674125
http://movie.douban.com/doulist/44674125/
http://movie.douban.com/doulist/44674125
http://www.douban.com/doulist/44674127/
http://www.douban.com/doulist/44674127
http://movie.douban.com/doulist/44674127/
http://movie.douban.com/doulist/44674127
http://www.douban.com/doulist/44674129/
http://www.douban.com/doulist/44674129
http://movie.douban.com/doulist/44674129/
http://movie.douban.com/doulist/44674129
http://www.douban.com/doulist/44674130/
http://www.douban.com/doulist/44674130
http://movie.douban.com/doulist/44674130/
http://movie.douban.com/doulist/44674130
http://www.douban.com/doulist/44674132/
http://www.douban.com/doulist/44674132
http://movie.douban.com/doulist/44674132/
http://movie.douban.com/doulist/44674132
http://www.douban.com/doulist/44674135/
http://www.douban.com/doulist/44674135
http://movie.douban.com/doulist/44674135/
http://movie.douban.com/doulist/44674135
http://www.douban.com/doulist/44674137/
http://www.douban.com/doulist/44674137
http://movie.douban.com/doulist/44674137/
http://movie.douban.com/doulist/44674137
http://www.douban.com/doulist/44674139/
http://www.douban.com/doulist/44674139
http://movie.douban.com/doulist/44674139/
http://movie.douban.com/doulist/44674139
http://www.douban.com/doulist/44674141/
http://www.douban.com/doulist/44674141
http://movie.douban.com/doulist/44674141/
http://movie.douban.com/doulist/44674141
http://www.douban.com/doulist/44674143/
http://www.douban.com/doulist/44674143
http://movie.douban.com/doulist/44674143/
http://movie.douban.com/doulist/44674143
http://www.douban.com/doulist/44674146/
http://www.douban.com/doulist/44674146
http://movie.douban.com/doulist/44674146/
http://movie.douban.com/doulist/44674146
http://www.douban.com/doulist/44674148/
http://www.douban.com/doulist/44674148
http://movie.douban.com/doulist/44674148/
http://movie.douban.com/doulist/44674148
http://www.douban.com/doulist/44674149/
http://www.douban.com/doulist/44674149
http://movie.douban.com/doulist/44674149/
http://movie.douban.com/doulist/44674149
http://www.douban.com/doulist/44674151/
http://www.douban.com/doulist/44674151
http://movie.douban.com/doulist/44674151/
http://movie.douban.com/doulist/44674151
http://www.douban.com/doulist/44674154/
http://www.douban.com/doulist/44674154
http://movie.douban.com/doulist/44674154/
http://movie.douban.com/doulist/44674154
http://www.douban.com/doulist/44674157/
http://www.douban.com/doulist/44674157
http://movie.douban.com/doulist/44674157/
http://movie.douban.com/doulist/44674157
http://www.douban.com/doulist/44674158/
http://www.douban.com/doulist/44674158
http://movie.douban.com/doulist/44674158/
http://movie.douban.com/doulist/44674158
http://www.douban.com/doulist/44674161/
http://www.douban.com/doulist/44674161
http://movie.douban.com/doulist/44674161/
http://movie.douban.com/doulist/44674161
http://www.douban.com/doulist/44674165/
http://www.douban.com/doulist/44674165
http://movie.douban.com/doulist/44674165/
http://movie.douban.com/doulist/44674165
http://www.douban.com/doulist/44674168/
http://www.douban.com/doulist/44674168
http://movie.douban.com/doulist/44674168/
http://movie.douban.com/doulist/44674168
http://www.douban.com/doulist/44674169/
http://www.douban.com/doulist/44674169
http://movie.douban.com/doulist/44674169/
http://movie.douban.com/doulist/44674169
http://www.douban.com/doulist/44674171/
http://www.douban.com/doulist/44674171
http://movie.douban.com/doulist/44674171/
http://movie.douban.com/doulist/44674171
http://www.douban.com/doulist/44674174/
http://www.douban.com/doulist/44674174
http://movie.douban.com/doulist/44674174/
http://movie.douban.com/doulist/44674174
http://www.douban.com/doulist/44674177/
http://www.douban.com/doulist/44674177
http://movie.douban.com/doulist/44674177/
http://movie.douban.com/doulist/44674177
http://www.douban.com/doulist/44674179/
http://www.douban.com/doulist/44674179
http://movie.douban.com/doulist/44674179/
http://movie.douban.com/doulist/44674179
http://www.douban.com/doulist/44674181/
http://www.douban.com/doulist/44674181
http://movie.douban.com/doulist/44674181/
http://movie.douban.com/doulist/44674181
http://www.douban.com/doulist/44674183/
http://www.douban.com/doulist/44674183
http://movie.douban.com/doulist/44674183/
http://movie.douban.com/doulist/44674183
http://www.douban.com/doulist/44674186/
http://www.douban.com/doulist/44674186
http://movie.douban.com/doulist/44674186/
http://movie.douban.com/doulist/44674186
http://www.douban.com/doulist/44674190/
http://www.douban.com/doulist/44674190
http://movie.douban.com/doulist/44674190/
http://movie.douban.com/doulist/44674190
http://www.douban.com/doulist/44674192/
http://www.douban.com/doulist/44674192
http://movie.douban.com/doulist/44674192/
http://movie.douban.com/doulist/44674192
http://www.douban.com/doulist/44674193/
http://www.douban.com/doulist/44674193
http://movie.douban.com/doulist/44674193/
http://movie.douban.com/doulist/44674193
http://www.douban.com/doulist/44674195/
http://www.douban.com/doulist/44674195
http://movie.douban.com/doulist/44674195/
http://movie.douban.com/doulist/44674195
http://www.douban.com/doulist/44674197/
http://www.douban.com/doulist/44674197
http://movie.douban.com/doulist/44674197/
http://movie.douban.com/doulist/44674197
http://www.douban.com/doulist/44674199/
http://www.douban.com/doulist/44674199
http://movie.douban.com/doulist/44674199/
http://movie.douban.com/doulist/44674199
http://www.douban.com/doulist/44674201/
http://www.douban.com/doulist/44674201
http://movie.douban.com/doulist/44674201/
http://movie.douban.com/doulist/44674201
http://www.douban.com/doulist/44674204/
http://www.douban.com/doulist/44674204
http://movie.douban.com/doulist/44674204/
http://movie.douban.com/doulist/44674204
http://www.douban.com/doulist/44674207/
http://www.douban.com/doulist/44674207
http://movie.douban.com/doulist/44674207/
http://movie.douban.com/doulist/44674207
http://www.douban.com/doulist/44674210/
http://www.douban.com/doulist/44674210
http://movie.douban.com/doulist/44674210/
http://movie.douban.com/doulist/44674210
http://www.douban.com/doulist/44674211/
http://www.douban.com/doulist/44674211
http://movie.douban.com/doulist/44674211/
http://movie.douban.com/doulist/44674211
http://www.douban.com/doulist/44674215/
http://www.douban.com/doulist/44674215
http://movie.douban.com/doulist/44674215/
http://movie.douban.com/doulist/44674215
http://www.douban.com/doulist/44674217/
http://www.douban.com/doulist/44674217
http://movie.douban.com/doulist/44674217/
http://movie.douban.com/doulist/44674217
http://www.douban.com/doulist/44674219/
http://www.douban.com/doulist/44674219
http://movie.douban.com/doulist/44674219/
http://movie.douban.com/doulist/44674219
http://www.douban.com/doulist/44674223/
http://www.douban.com/doulist/44674223
http://movie.douban.com/doulist/44674223/
http://movie.douban.com/doulist/44674223
http://www.douban.com/doulist/44674225/
http://www.douban.com/doulist/44674225
http://movie.douban.com/doulist/44674225/
http://movie.douban.com/doulist/44674225
http://www.douban.com/doulist/44674228/
http://www.douban.com/doulist/44674228
http://movie.douban.com/doulist/44674228/
http://movie.douban.com/doulist/44674228
http://www.douban.com/doulist/44674233/
http://www.douban.com/doulist/44674233
http://movie.douban.com/doulist/44674233/
http://movie.douban.com/doulist/44674233
http://www.douban.com/doulist/44674235/
http://www.douban.com/doulist/44674235
http://movie.douban.com/doulist/44674235/
http://movie.douban.com/doulist/44674235
http://www.douban.com/doulist/44674237/
http://www.douban.com/doulist/44674237
http://movie.douban.com/doulist/44674237/
http://movie.douban.com/doulist/44674237
http://www.douban.com/doulist/44674239/
http://www.douban.com/doulist/44674239
http://movie.douban.com/doulist/44674239/
http://movie.douban.com/doulist/44674239
http://www.douban.com/doulist/44674242/
http://www.douban.com/doulist/44674242
http://movie.douban.com/doulist/44674242/
http://movie.douban.com/doulist/44674242
http://www.douban.com/doulist/44674246/
http://www.douban.com/doulist/44674246
http://movie.douban.com/doulist/44674246/
http://movie.douban.com/doulist/44674246
http://www.douban.com/doulist/44674248/
http://www.douban.com/doulist/44674248
http://movie.douban.com/doulist/44674248/
http://movie.douban.com/doulist/44674248
http://www.douban.com/doulist/44674251/
http://www.douban.com/doulist/44674251
http://movie.douban.com/doulist/44674251/
http://movie.douban.com/doulist/44674251
http://www.douban.com/doulist/44674254/
http://www.douban.com/doulist/44674254
http://movie.douban.com/doulist/44674254/
http://movie.douban.com/doulist/44674254
http://www.douban.com/doulist/44674255/
http://www.douban.com/doulist/44674255
http://movie.douban.com/doulist/44674255/
http://movie.douban.com/doulist/44674255
http://www.douban.com/doulist/44674258/
http://www.douban.com/doulist/44674258
http://movie.douban.com/doulist/44674258/
http://movie.douban.com/doulist/44674258
http://www.douban.com/doulist/44674261/
http://www.douban.com/doulist/44674261
http://movie.douban.com/doulist/44674261/
http://movie.douban.com/doulist/44674261
http://www.douban.com/doulist/44674264/
http://www.douban.com/doulist/44674264
http://movie.douban.com/doulist/44674264/
http://movie.douban.com/doulist/44674264
http://www.douban.com/doulist/44674268/
http://www.douban.com/doulist/44674268
http://movie.douban.com/doulist/44674268/
http://movie.douban.com/doulist/44674268
http://www.douban.com/doulist/44674270/
http://www.douban.com/doulist/44674270
http://movie.douban.com/doulist/44674270/
http://movie.douban.com/doulist/44674270
http://www.douban.com/doulist/44674271/
http://www.douban.com/doulist/44674271
http://movie.douban.com/doulist/44674271/
http://movie.douban.com/doulist/44674271
http://www.douban.com/doulist/44674273/
http://www.douban.com/doulist/44674273
http://movie.douban.com/doulist/44674273/
http://movie.douban.com/doulist/44674273
http://www.douban.com/doulist/44674276/
http://www.douban.com/doulist/44674276
http://movie.douban.com/doulist/44674276/
http://movie.douban.com/doulist/44674276
http://www.douban.com/doulist/44674279/
http://www.douban.com/doulist/44674279
http://movie.douban.com/doulist/44674279/
http://movie.douban.com/doulist/44674279
http://www.douban.com/doulist/44674281/
http://www.douban.com/doulist/44674281
http://movie.douban.com/doulist/44674281/
http://movie.douban.com/doulist/44674281
http://www.douban.com/doulist/44674283/
http://www.douban.com/doulist/44674283
http://movie.douban.com/doulist/44674283/
http://movie.douban.com/doulist/44674283
http://www.douban.com/doulist/44674285/
http://www.douban.com/doulist/44674285
http://movie.douban.com/doulist/44674285/
http://movie.douban.com/doulist/44674285
http://www.douban.com/doulist/44674288/
http://www.douban.com/doulist/44674288
http://movie.douban.com/doulist/44674288/
http://movie.douban.com/doulist/44674288
http://www.douban.com/doulist/44674289/
http://www.douban.com/doulist/44674289
http://movie.douban.com/doulist/44674289/
http://movie.douban.com/doulist/44674289
http://www.douban.com/doulist/44674290/
http://www.douban.com/doulist/44674290
http://movie.douban.com/doulist/44674290/
http://movie.douban.com/doulist/44674290
http://www.douban.com/doulist/44674292/
http://www.douban.com/doulist/44674292
http://movie.douban.com/doulist/44674292/
http://movie.douban.com/doulist/44674292
http://www.douban.com/doulist/44674293/
http://www.douban.com/doulist/44674293
http://movie.douban.com/doulist/44674293/
http://movie.douban.com/doulist/44674293
http://www.douban.com/doulist/44674294/
http://www.douban.com/doulist/44674294
http://movie.douban.com/doulist/44674294/
http://movie.douban.com/doulist/44674294
http://www.douban.com/doulist/44674295/
http://www.douban.com/doulist/44674295
http://movie.douban.com/doulist/44674295/
http://movie.douban.com/doulist/44674295
http://www.douban.com/doulist/44674297/
http://www.douban.com/doulist/44674297
http://movie.douban.com/doulist/44674297/
http://movie.douban.com/doulist/44674297
http://www.douban.com/doulist/44674300/
http://www.douban.com/doulist/44674300
http://movie.douban.com/doulist/44674300/
http://movie.douban.com/doulist/44674300
http://www.douban.com/doulist/44674303/
http://www.douban.com/doulist/44674303
http://movie.douban.com/doulist/44674303/
http://movie.douban.com/doulist/44674303
http://www.douban.com/doulist/44674305/
http://www.douban.com/doulist/44674305
http://movie.douban.com/doulist/44674305/
http://movie.douban.com/doulist/44674305
http://www.douban.com/doulist/44674308/
http://www.douban.com/doulist/44674308
http://movie.douban.com/doulist/44674308/
http://movie.douban.com/doulist/44674308
http://www.douban.com/doulist/44674309/
http://www.douban.com/doulist/44674309
http://movie.douban.com/doulist/44674309/
http://movie.douban.com/doulist/44674309
http://www.douban.com/doulist/44674310/
http://www.douban.com/doulist/44674310
http://movie.douban.com/doulist/44674310/
http://movie.douban.com/doulist/44674310
http://www.douban.com/doulist/44674311/
http://www.douban.com/doulist/44674311
http://movie.douban.com/doulist/44674311/
http://movie.douban.com/doulist/44674311
http://www.douban.com/doulist/44674312/
http://www.douban.com/doulist/44674312
http://movie.douban.com/doulist/44674312/
http://movie.douban.com/doulist/44674312
http://www.douban.com/doulist/44674313/
http://www.douban.com/doulist/44674313
http://movie.douban.com/doulist/44674313/
http://movie.douban.com/doulist/44674313
http://www.douban.com/doulist/44674314/
http://www.douban.com/doulist/44674314
http://movie.douban.com/doulist/44674314/
http://movie.douban.com/doulist/44674314
http://www.douban.com/doulist/44674315/
http://www.douban.com/doulist/44674315
http://movie.douban.com/doulist/44674315/
http://movie.douban.com/doulist/44674315
http://www.douban.com/doulist/44674316/
http://www.douban.com/doulist/44674316
http://movie.douban.com/doulist/44674316/
http://movie.douban.com/doulist/44674316
http://www.douban.com/doulist/44674317/
http://www.douban.com/doulist/44674317
http://movie.douban.com/doulist/44674317/
http://movie.douban.com/doulist/44674317
http://www.douban.com/doulist/44674318/
http://www.douban.com/doulist/44674318
http://movie.douban.com/doulist/44674318/
http://movie.douban.com/doulist/44674318
http://www.douban.com/doulist/44674319/
http://www.douban.com/doulist/44674319
http://movie.douban.com/doulist/44674319/
http://movie.douban.com/doulist/44674319
http://www.douban.com/doulist/44674321/
http://www.douban.com/doulist/44674321
http://movie.douban.com/doulist/44674321/
http://movie.douban.com/doulist/44674321
http://www.douban.com/doulist/44674322/
http://www.douban.com/doulist/44674322
http://movie.douban.com/doulist/44674322/
http://movie.douban.com/doulist/44674322
http://www.douban.com/doulist/44674323/
http://www.douban.com/doulist/44674323
http://movie.douban.com/doulist/44674323/
http://movie.douban.com/doulist/44674323
http://www.douban.com/doulist/44674326/
http://www.douban.com/doulist/44674326
http://movie.douban.com/doulist/44674326/
http://movie.douban.com/doulist/44674326
http://www.douban.com/doulist/44674328/
http://www.douban.com/doulist/44674328
http://movie.douban.com/doulist/44674328/
http://movie.douban.com/doulist/44674328
http://www.douban.com/doulist/44674329/
http://www.douban.com/doulist/44674329
http://movie.douban.com/doulist/44674329/
http://movie.douban.com/doulist/44674329
http://www.douban.com/doulist/44674331/
http://www.douban.com/doulist/44674331
http://movie.douban.com/doulist/44674331/
http://movie.douban.com/doulist/44674331
http://www.douban.com/doulist/44674333/
http://www.douban.com/doulist/44674333
http://movie.douban.com/doulist/44674333/
http://movie.douban.com/doulist/44674333
http://www.douban.com/doulist/44674335/
http://www.douban.com/doulist/44674335
http://movie.douban.com/doulist/44674335/
http://movie.douban.com/doulist/44674335
http://www.douban.com/doulist/44674336/
http://www.douban.com/doulist/44674336
http://movie.douban.com/doulist/44674336/
http://movie.douban.com/doulist/44674336
http://www.douban.com/doulist/44674340/
http://www.douban.com/doulist/44674340
http://movie.douban.com/doulist/44674340/
http://movie.douban.com/doulist/44674340
http://www.douban.com/doulist/44674341/
http://www.douban.com/doulist/44674341
http://movie.douban.com/doulist/44674341/
http://movie.douban.com/doulist/44674341
http://www.douban.com/doulist/44674343/
http://www.douban.com/doulist/44674343
http://movie.douban.com/doulist/44674343/
http://movie.douban.com/doulist/44674343
http://www.douban.com/doulist/44674344/
http://www.douban.com/doulist/44674344
http://movie.douban.com/doulist/44674344/
http://movie.douban.com/doulist/44674344
http://www.douban.com/doulist/44674346/
http://www.douban.com/doulist/44674346
http://movie.douban.com/doulist/44674346/
http://movie.douban.com/doulist/44674346
http://www.douban.com/doulist/44674348/
http://www.douban.com/doulist/44674348
http://movie.douban.com/doulist/44674348/
http://movie.douban.com/doulist/44674348
http://www.douban.com/doulist/44674349/
http://www.douban.com/doulist/44674349
http://movie.douban.com/doulist/44674349/
http://movie.douban.com/doulist/44674349
http://www.douban.com/doulist/44674351/
http://www.douban.com/doulist/44674351
http://movie.douban.com/doulist/44674351/
http://movie.douban.com/doulist/44674351
http://www.douban.com/doulist/44674352/
http://www.douban.com/doulist/44674352
http://movie.douban.com/doulist/44674352/
http://movie.douban.com/doulist/44674352
http://www.douban.com/doulist/44674355/
http://www.douban.com/doulist/44674355
http://movie.douban.com/doulist/44674355/
http://movie.douban.com/doulist/44674355
http://www.douban.com/doulist/44674356/
http://www.douban.com/doulist/44674356
http://movie.douban.com/doulist/44674356/
http://movie.douban.com/doulist/44674356
http://www.douban.com/doulist/44674357/
http://www.douban.com/doulist/44674357
http://movie.douban.com/doulist/44674357/
http://movie.douban.com/doulist/44674357
http://www.douban.com/doulist/44674358/
http://www.douban.com/doulist/44674358
http://movie.douban.com/doulist/44674358/
http://movie.douban.com/doulist/44674358
http://www.douban.com/doulist/44674360/
http://www.douban.com/doulist/44674360
http://movie.douban.com/doulist/44674360/
http://movie.douban.com/doulist/44674360
http://www.douban.com/doulist/44674361/
http://www.douban.com/doulist/44674361
http://movie.douban.com/doulist/44674361/
http://movie.douban.com/doulist/44674361
http://www.douban.com/doulist/44674362/
http://www.douban.com/doulist/44674362
http://movie.douban.com/doulist/44674362/
http://movie.douban.com/doulist/44674362
http://www.douban.com/doulist/44674365/
http://www.douban.com/doulist/44674365
http://movie.douban.com/doulist/44674365/
http://movie.douban.com/doulist/44674365
http://www.douban.com/doulist/44674366/
http://www.douban.com/doulist/44674366
http://movie.douban.com/doulist/44674366/
http://movie.douban.com/doulist/44674366
http://www.douban.com/doulist/44674370/
http://www.douban.com/doulist/44674370
http://movie.douban.com/doulist/44674370/
http://movie.douban.com/doulist/44674370
http://www.douban.com/doulist/44674373/
http://www.douban.com/doulist/44674373
http://movie.douban.com/doulist/44674373/
http://movie.douban.com/doulist/44674373
http://www.douban.com/doulist/44674374/
http://www.douban.com/doulist/44674374
http://movie.douban.com/doulist/44674374/
http://movie.douban.com/doulist/44674374
http://www.douban.com/doulist/44674375/
http://www.douban.com/doulist/44674375
http://movie.douban.com/doulist/44674375/
http://movie.douban.com/doulist/44674375
http://www.douban.com/doulist/44674376/
http://www.douban.com/doulist/44674376
http://movie.douban.com/doulist/44674376/
http://movie.douban.com/doulist/44674376
http://www.douban.com/doulist/44674377/
http://www.douban.com/doulist/44674377
http://movie.douban.com/doulist/44674377/
http://movie.douban.com/doulist/44674377
http://www.douban.com/doulist/44674380/
http://www.douban.com/doulist/44674380
http://movie.douban.com/doulist/44674380/
http://movie.douban.com/doulist/44674380
http://www.douban.com/doulist/44674382/
http://www.douban.com/doulist/44674382
http://movie.douban.com/doulist/44674382/
http://movie.douban.com/doulist/44674382
http://www.douban.com/doulist/44674386/
http://www.douban.com/doulist/44674386
http://movie.douban.com/doulist/44674386/
http://movie.douban.com/doulist/44674386
http://www.douban.com/doulist/44674387/
http://www.douban.com/doulist/44674387
http://movie.douban.com/doulist/44674387/
http://movie.douban.com/doulist/44674387
http://www.douban.com/doulist/44674389/
http://www.douban.com/doulist/44674389
http://movie.douban.com/doulist/44674389/
http://movie.douban.com/doulist/44674389
http://www.douban.com/doulist/44674390/
http://www.douban.com/doulist/44674390
http://movie.douban.com/doulist/44674390/
http://movie.douban.com/doulist/44674390
http://www.douban.com/doulist/44674392/
http://www.douban.com/doulist/44674392
http://movie.douban.com/doulist/44674392/
http://movie.douban.com/doulist/44674392
http://www.douban.com/doulist/44674395/
http://www.douban.com/doulist/44674395
http://movie.douban.com/doulist/44674395/
http://movie.douban.com/doulist/44674395
http://www.douban.com/doulist/44674397/
http://www.douban.com/doulist/44674397
http://movie.douban.com/doulist/44674397/
http://movie.douban.com/doulist/44674397
http://www.douban.com/doulist/44674399/
http://www.douban.com/doulist/44674399
http://movie.douban.com/doulist/44674399/
http://movie.douban.com/doulist/44674399
http://www.douban.com/doulist/44674401/
http://www.douban.com/doulist/44674401
http://movie.douban.com/doulist/44674401/
http://movie.douban.com/doulist/44674401
http://www.douban.com/doulist/44674403/
http://www.douban.com/doulist/44674403
http://movie.douban.com/doulist/44674403/
http://movie.douban.com/doulist/44674403
http://www.douban.com/doulist/44674404/
http://www.douban.com/doulist/44674404
http://movie.douban.com/doulist/44674404/
http://movie.douban.com/doulist/44674404
http://www.douban.com/doulist/44674407/
http://www.douban.com/doulist/44674407
http://movie.douban.com/doulist/44674407/
http://movie.douban.com/doulist/44674407
http://www.douban.com/doulist/44674410/
http://www.douban.com/doulist/44674410
http://movie.douban.com/doulist/44674410/
http://movie.douban.com/doulist/44674410
http://www.douban.com/doulist/44674411/
http://www.douban.com/doulist/44674411
http://movie.douban.com/doulist/44674411/
http://movie.douban.com/doulist/44674411
http://www.douban.com/doulist/44674412/
http://www.douban.com/doulist/44674412
http://movie.douban.com/doulist/44674412/
http://movie.douban.com/doulist/44674412
http://www.douban.com/doulist/44674413/
http://www.douban.com/doulist/44674413
http://movie.douban.com/doulist/44674413/
http://movie.douban.com/doulist/44674413
http://www.douban.com/doulist/44674415/
http://www.douban.com/doulist/44674415
http://movie.douban.com/doulist/44674415/
http://movie.douban.com/doulist/44674415
http://www.douban.com/doulist/44674417/
http://www.douban.com/doulist/44674417
http://movie.douban.com/doulist/44674417/
http://movie.douban.com/doulist/44674417
http://www.douban.com/doulist/44674420/
http://www.douban.com/doulist/44674420
http://movie.douban.com/doulist/44674420/
http://movie.douban.com/doulist/44674420
http://www.douban.com/doulist/44674421/
http://www.douban.com/doulist/44674421
http://movie.douban.com/doulist/44674421/
http://movie.douban.com/doulist/44674421
http://www.douban.com/doulist/44674423/
http://www.douban.com/doulist/44674423
http://movie.douban.com/doulist/44674423/
http://movie.douban.com/doulist/44674423
http://www.douban.com/doulist/44674426/
http://www.douban.com/doulist/44674426
http://movie.douban.com/doulist/44674426/
http://movie.douban.com/doulist/44674426
http://www.douban.com/doulist/44674427/
http://www.douban.com/doulist/44674427
http://movie.douban.com/doulist/44674427/
http://movie.douban.com/doulist/44674427
http://www.douban.com/doulist/44674429/
http://www.douban.com/doulist/44674429
http://movie.douban.com/doulist/44674429/
http://movie.douban.com/doulist/44674429
http://www.douban.com/doulist/44674433/
http://www.douban.com/doulist/44674433
http://movie.douban.com/doulist/44674433/
http://movie.douban.com/doulist/44674433
http://www.douban.com/doulist/44674434/
http://www.douban.com/doulist/44674434
http://movie.douban.com/doulist/44674434/
http://movie.douban.com/doulist/44674434
http://www.douban.com/doulist/44674438/
http://www.douban.com/doulist/44674438
http://movie.douban.com/doulist/44674438/
http://movie.douban.com/doulist/44674438
http://www.douban.com/doulist/44674440/
http://www.douban.com/doulist/44674440
http://movie.douban.com/doulist/44674440/
http://movie.douban.com/doulist/44674440
http://www.douban.com/doulist/44674442/
http://www.douban.com/doulist/44674442
http://movie.douban.com/doulist/44674442/
http://movie.douban.com/doulist/44674442
http://www.douban.com/doulist/44674444/
http://www.douban.com/doulist/44674444
http://movie.douban.com/doulist/44674444/
http://movie.douban.com/doulist/44674444
http://www.douban.com/doulist/44674447/
http://www.douban.com/doulist/44674447
http://movie.douban.com/doulist/44674447/
http://movie.douban.com/doulist/44674447
http://www.douban.com/doulist/44674449/
http://www.douban.com/doulist/44674449
http://movie.douban.com/doulist/44674449/
http://movie.douban.com/doulist/44674449
http://www.douban.com/doulist/44674451/
http://www.douban.com/doulist/44674451
http://movie.douban.com/doulist/44674451/
http://movie.douban.com/doulist/44674451
http://www.douban.com/doulist/44674452/
http://www.douban.com/doulist/44674452
http://movie.douban.com/doulist/44674452/
http://movie.douban.com/doulist/44674452
http://www.douban.com/doulist/44674454/
http://www.douban.com/doulist/44674454
http://movie.douban.com/doulist/44674454/
http://movie.douban.com/doulist/44674454
http://www.douban.com/doulist/44674455/
http://www.douban.com/doulist/44674455
http://movie.douban.com/doulist/44674455/
http://movie.douban.com/doulist/44674455
http://www.douban.com/doulist/44674457/
http://www.douban.com/doulist/44674457
http://movie.douban.com/doulist/44674457/
http://movie.douban.com/doulist/44674457
http://www.douban.com/doulist/44674458/
http://www.douban.com/doulist/44674458
http://movie.douban.com/doulist/44674458/
http://movie.douban.com/doulist/44674458
http://www.douban.com/doulist/44674461/
http://www.douban.com/doulist/44674461
http://movie.douban.com/doulist/44674461/
http://movie.douban.com/doulist/44674461
http://www.douban.com/doulist/44674463/
http://www.douban.com/doulist/44674463
http://movie.douban.com/doulist/44674463/
http://movie.douban.com/doulist/44674463
http://www.douban.com/doulist/44674464/
http://www.douban.com/doulist/44674464
http://movie.douban.com/doulist/44674464/
http://movie.douban.com/doulist/44674464
http://www.douban.com/doulist/44674466/
http://www.douban.com/doulist/44674466
http://movie.douban.com/doulist/44674466/
http://movie.douban.com/doulist/44674466
http://www.douban.com/doulist/44674468/
http://www.douban.com/doulist/44674468
http://movie.douban.com/doulist/44674468/
http://movie.douban.com/doulist/44674468
http://www.douban.com/doulist/44674469/
http://www.douban.com/doulist/44674469
http://movie.douban.com/doulist/44674469/
http://movie.douban.com/doulist/44674469
http://www.douban.com/doulist/44674470/
http://www.douban.com/doulist/44674470
http://movie.douban.com/doulist/44674470/
http://movie.douban.com/doulist/44674470
http://www.douban.com/doulist/44674471/
http://www.douban.com/doulist/44674471
http://movie.douban.com/doulist/44674471/
http://movie.douban.com/doulist/44674471
http://www.douban.com/doulist/44674473/
http://www.douban.com/doulist/44674473
http://movie.douban.com/doulist/44674473/
http://movie.douban.com/doulist/44674473
http://www.douban.com/doulist/44674474/
http://www.douban.com/doulist/44674474
http://movie.douban.com/doulist/44674474/
http://movie.douban.com/doulist/44674474
http://www.douban.com/doulist/44674475/
http://www.douban.com/doulist/44674475
http://movie.douban.com/doulist/44674475/
http://movie.douban.com/doulist/44674475
http://www.douban.com/doulist/44674476/
http://www.douban.com/doulist/44674476
http://movie.douban.com/doulist/44674476/
http://movie.douban.com/doulist/44674476
http://www.douban.com/doulist/44674479/
http://www.douban.com/doulist/44674479
http://movie.douban.com/doulist/44674479/
http://movie.douban.com/doulist/44674479
http://www.douban.com/doulist/44674480/
http://www.douban.com/doulist/44674480
http://movie.douban.com/doulist/44674480/
http://movie.douban.com/doulist/44674480
http://www.douban.com/doulist/44674481/
http://www.douban.com/doulist/44674481
http://movie.douban.com/doulist/44674481/
http://movie.douban.com/doulist/44674481
http://www.douban.com/doulist/44674483/
http://www.douban.com/doulist/44674483
http://movie.douban.com/doulist/44674483/
http://movie.douban.com/doulist/44674483
http://www.douban.com/doulist/44674485/
http://www.douban.com/doulist/44674485
http://movie.douban.com/doulist/44674485/
http://movie.douban.com/doulist/44674485
http://www.douban.com/doulist/44674487/
http://www.douban.com/doulist/44674487
http://movie.douban.com/doulist/44674487/
http://movie.douban.com/doulist/44674487
http://www.douban.com/doulist/44674488/
http://www.douban.com/doulist/44674488
http://movie.douban.com/doulist/44674488/
http://movie.douban.com/doulist/44674488
http://www.douban.com/doulist/44674489/
http://www.douban.com/doulist/44674489
http://movie.douban.com/doulist/44674489/
http://movie.douban.com/doulist/44674489
http://www.douban.com/doulist/44674492/
http://www.douban.com/doulist/44674492
http://movie.douban.com/doulist/44674492/
http://movie.douban.com/doulist/44674492
http://www.douban.com/doulist/44674493/
http://www.douban.com/doulist/44674493
http://movie.douban.com/doulist/44674493/
http://movie.douban.com/doulist/44674493
http://www.douban.com/doulist/44674496/
http://www.douban.com/doulist/44674496
http://movie.douban.com/doulist/44674496/
http://movie.douban.com/doulist/44674496
http://www.douban.com/doulist/44674500/
http://www.douban.com/doulist/44674500
http://movie.douban.com/doulist/44674500/
http://movie.douban.com/doulist/44674500
http://www.douban.com/doulist/44674501/
http://www.douban.com/doulist/44674501
http://movie.douban.com/doulist/44674501/
http://movie.douban.com/doulist/44674501
http://www.douban.com/doulist/44674502/
http://www.douban.com/doulist/44674502
http://movie.douban.com/doulist/44674502/
http://movie.douban.com/doulist/44674502
http://www.douban.com/doulist/44674503/
http://www.douban.com/doulist/44674503
http://movie.douban.com/doulist/44674503/
http://movie.douban.com/doulist/44674503
http://www.douban.com/doulist/44674505/
http://www.douban.com/doulist/44674505
http://movie.douban.com/doulist/44674505/
http://movie.douban.com/doulist/44674505
http://www.douban.com/doulist/44674506/
http://www.douban.com/doulist/44674506
http://movie.douban.com/doulist/44674506/
http://movie.douban.com/doulist/44674506
http://www.douban.com/doulist/44674509/
http://www.douban.com/doulist/44674509
http://movie.douban.com/doulist/44674509/
http://movie.douban.com/doulist/44674509
http://www.douban.com/doulist/44674510/
http://www.douban.com/doulist/44674510
http://movie.douban.com/doulist/44674510/
http://movie.douban.com/doulist/44674510
http://www.douban.com/doulist/44674511/
http://www.douban.com/doulist/44674511
http://movie.douban.com/doulist/44674511/
http://movie.douban.com/doulist/44674511
http://www.douban.com/doulist/44674513/
http://www.douban.com/doulist/44674513
http://movie.douban.com/doulist/44674513/
http://movie.douban.com/doulist/44674513
http://www.douban.com/doulist/44674515/
http://www.douban.com/doulist/44674515
http://movie.douban.com/doulist/44674515/
http://movie.douban.com/doulist/44674515
http://www.douban.com/doulist/44674518/
http://www.douban.com/doulist/44674518
http://movie.douban.com/doulist/44674518/
http://movie.douban.com/doulist/44674518
http://www.douban.com/doulist/44674520/
http://www.douban.com/doulist/44674520
http://movie.douban.com/doulist/44674520/
http://movie.douban.com/doulist/44674520
http://www.douban.com/doulist/44674522/
http://www.douban.com/doulist/44674522
http://movie.douban.com/doulist/44674522/
http://movie.douban.com/doulist/44674522
http://www.douban.com/doulist/44674526/
http://www.douban.com/doulist/44674526
http://movie.douban.com/doulist/44674526/
http://movie.douban.com/doulist/44674526
http://www.douban.com/doulist/44674527/
http://www.douban.com/doulist/44674527
http://movie.douban.com/doulist/44674527/
http://movie.douban.com/doulist/44674527
http://www.douban.com/doulist/44674530/
http://www.douban.com/doulist/44674530
http://movie.douban.com/doulist/44674530/
http://movie.douban.com/doulist/44674530
http://www.douban.com/doulist/44674534/
http://www.douban.com/doulist/44674534
http://movie.douban.com/doulist/44674534/
http://movie.douban.com/doulist/44674534
http://www.douban.com/doulist/44674535/
http://www.douban.com/doulist/44674535
http://movie.douban.com/doulist/44674535/
http://movie.douban.com/doulist/44674535
http://www.douban.com/doulist/44674538/
http://www.douban.com/doulist/44674538
http://movie.douban.com/doulist/44674538/
http://movie.douban.com/doulist/44674538
http://www.douban.com/doulist/44674540/
http://www.douban.com/doulist/44674540
http://movie.douban.com/doulist/44674540/
http://movie.douban.com/doulist/44674540
http://www.douban.com/doulist/44674543/
http://www.douban.com/doulist/44674543
http://movie.douban.com/doulist/44674543/
http://movie.douban.com/doulist/44674543
http://www.douban.com/doulist/44674545/
http://www.douban.com/doulist/44674545
http://movie.douban.com/doulist/44674545/
http://movie.douban.com/doulist/44674545
http://www.douban.com/doulist/44674548/
http://www.douban.com/doulist/44674548
http://movie.douban.com/doulist/44674548/
http://movie.douban.com/doulist/44674548
http://www.douban.com/doulist/44674549/
http://www.douban.com/doulist/44674549
http://movie.douban.com/doulist/44674549/
http://movie.douban.com/doulist/44674549
http://www.douban.com/doulist/44674552/
http://www.douban.com/doulist/44674552
http://movie.douban.com/doulist/44674552/
http://movie.douban.com/doulist/44674552
http://www.douban.com/doulist/44674555/
http://www.douban.com/doulist/44674555
http://movie.douban.com/doulist/44674555/
http://movie.douban.com/doulist/44674555
http://www.douban.com/doulist/44674557/
http://www.douban.com/doulist/44674557
http://movie.douban.com/doulist/44674557/
http://movie.douban.com/doulist/44674557
http://www.douban.com/doulist/44674558/
http://www.douban.com/doulist/44674558
http://movie.douban.com/doulist/44674558/
http://movie.douban.com/doulist/44674558
http://www.douban.com/doulist/44674561/
http://www.douban.com/doulist/44674561
http://movie.douban.com/doulist/44674561/
http://movie.douban.com/doulist/44674561
http://www.douban.com/doulist/44674562/
http://www.douban.com/doulist/44674562
http://movie.douban.com/doulist/44674562/
http://movie.douban.com/doulist/44674562
http://www.douban.com/doulist/44674565/
http://www.douban.com/doulist/44674565
http://movie.douban.com/doulist/44674565/
http://movie.douban.com/doulist/44674565
http://www.douban.com/doulist/44674568/
http://www.douban.com/doulist/44674568
http://movie.douban.com/doulist/44674568/
http://movie.douban.com/doulist/44674568
http://www.douban.com/doulist/44674572/
http://www.douban.com/doulist/44674572
http://movie.douban.com/doulist/44674572/
http://movie.douban.com/doulist/44674572
http://www.douban.com/doulist/44674574/
http://www.douban.com/doulist/44674574
http://movie.douban.com/doulist/44674574/
http://movie.douban.com/doulist/44674574
http://www.douban.com/doulist/44674575/
http://www.douban.com/doulist/44674575
http://movie.douban.com/doulist/44674575/
http://movie.douban.com/doulist/44674575
http://www.douban.com/doulist/44674576/
http://www.douban.com/doulist/44674576
http://movie.douban.com/doulist/44674576/
http://movie.douban.com/doulist/44674576
http://www.douban.com/doulist/44674578/
http://www.douban.com/doulist/44674578
http://movie.douban.com/doulist/44674578/
http://movie.douban.com/doulist/44674578
http://www.douban.com/doulist/44674580/
http://www.douban.com/doulist/44674580
http://movie.douban.com/doulist/44674580/
http://movie.douban.com/doulist/44674580
http://www.douban.com/doulist/44674582/
http://www.douban.com/doulist/44674582
http://movie.douban.com/doulist/44674582/
http://movie.douban.com/doulist/44674582
http://www.douban.com/doulist/44674584/
http://www.douban.com/doulist/44674584
http://movie.douban.com/doulist/44674584/
http://movie.douban.com/doulist/44674584
http://www.douban.com/doulist/44674586/
http://www.douban.com/doulist/44674586
http://movie.douban.com/doulist/44674586/
http://movie.douban.com/doulist/44674586
http://www.douban.com/doulist/44674587/
http://www.douban.com/doulist/44674587
http://movie.douban.com/doulist/44674587/
http://movie.douban.com/doulist/44674587
http://www.douban.com/doulist/44674589/
http://www.douban.com/doulist/44674589
http://movie.douban.com/doulist/44674589/
http://movie.douban.com/doulist/44674589
http://www.douban.com/doulist/44674591/
http://www.douban.com/doulist/44674591
http://movie.douban.com/doulist/44674591/
http://movie.douban.com/doulist/44674591
http://www.douban.com/doulist/44674593/
http://www.douban.com/doulist/44674593
http://movie.douban.com/doulist/44674593/
http://movie.douban.com/doulist/44674593
http://www.douban.com/doulist/44674597/
http://www.douban.com/doulist/44674597
http://movie.douban.com/doulist/44674597/
http://movie.douban.com/doulist/44674597
http://www.douban.com/doulist/44674600/
http://www.douban.com/doulist/44674600
http://movie.douban.com/doulist/44674600/
http://movie.douban.com/doulist/44674600
http://www.douban.com/doulist/44674602/
http://www.douban.com/doulist/44674602
http://movie.douban.com/doulist/44674602/
http://movie.douban.com/doulist/44674602
http://www.douban.com/doulist/44674604/
http://www.douban.com/doulist/44674604
http://movie.douban.com/doulist/44674604/
http://movie.douban.com/doulist/44674604
http://www.douban.com/doulist/44674605/
http://www.douban.com/doulist/44674605
http://movie.douban.com/doulist/44674605/
http://movie.douban.com/doulist/44674605
http://www.douban.com/doulist/44674608/
http://www.douban.com/doulist/44674608
http://movie.douban.com/doulist/44674608/
http://movie.douban.com/doulist/44674608
http://www.douban.com/doulist/44674610/
http://www.douban.com/doulist/44674610
http://movie.douban.com/doulist/44674610/
http://movie.douban.com/doulist/44674610
http://www.douban.com/doulist/44674612/
http://www.douban.com/doulist/44674612
http://movie.douban.com/doulist/44674612/
http://movie.douban.com/doulist/44674612
http://www.douban.com/doulist/44674613/
http://www.douban.com/doulist/44674613
http://movie.douban.com/doulist/44674613/
http://movie.douban.com/doulist/44674613
http://www.douban.com/doulist/44674616/
http://www.douban.com/doulist/44674616
http://movie.douban.com/doulist/44674616/
http://movie.douban.com/doulist/44674616
http://www.douban.com/doulist/44674618/
http://www.douban.com/doulist/44674618
http://movie.douban.com/doulist/44674618/
http://movie.douban.com/doulist/44674618
http://www.douban.com/doulist/44674620/
http://www.douban.com/doulist/44674620
http://movie.douban.com/doulist/44674620/
http://movie.douban.com/doulist/44674620
http://www.douban.com/doulist/44674623/
http://www.douban.com/doulist/44674623
http://movie.douban.com/doulist/44674623/
http://movie.douban.com/doulist/44674623
http://www.douban.com/doulist/44674624/
http://www.douban.com/doulist/44674624
http://movie.douban.com/doulist/44674624/
http://movie.douban.com/doulist/44674624
http://www.douban.com/doulist/44674627/
http://www.douban.com/doulist/44674627
http://movie.douban.com/doulist/44674627/
http://movie.douban.com/doulist/44674627
http://www.douban.com/doulist/44674628/
http://www.douban.com/doulist/44674628
http://movie.douban.com/doulist/44674628/
http://movie.douban.com/doulist/44674628
http://www.douban.com/doulist/44674629/
http://www.douban.com/doulist/44674629
http://movie.douban.com/doulist/44674629/
http://movie.douban.com/doulist/44674629
http://www.douban.com/doulist/44674631/
http://www.douban.com/doulist/44674631
http://movie.douban.com/doulist/44674631/
http://movie.douban.com/doulist/44674631
http://www.douban.com/doulist/44674633/
http://www.douban.com/doulist/44674633
http://movie.douban.com/doulist/44674633/
http://movie.douban.com/doulist/44674633
http://www.douban.com/doulist/44674635/
http://www.douban.com/doulist/44674635
http://movie.douban.com/doulist/44674635/
http://movie.douban.com/doulist/44674635
http://www.douban.com/doulist/44674636/
http://www.douban.com/doulist/44674636
http://movie.douban.com/doulist/44674636/
http://movie.douban.com/doulist/44674636
http://www.douban.com/doulist/44674638/
http://www.douban.com/doulist/44674638
http://movie.douban.com/doulist/44674638/
http://movie.douban.com/doulist/44674638
http://www.douban.com/doulist/44674641/
http://www.douban.com/doulist/44674641
http://movie.douban.com/doulist/44674641/
http://movie.douban.com/doulist/44674641
http://www.douban.com/doulist/44674642/
http://www.douban.com/doulist/44674642
http://movie.douban.com/doulist/44674642/
http://movie.douban.com/doulist/44674642
http://www.douban.com/doulist/44674644/
http://www.douban.com/doulist/44674644
http://movie.douban.com/doulist/44674644/
http://movie.douban.com/doulist/44674644
http://www.douban.com/doulist/44674646/
http://www.douban.com/doulist/44674646
http://movie.douban.com/doulist/44674646/
http://movie.douban.com/doulist/44674646
http://www.douban.com/doulist/44674647/
http://www.douban.com/doulist/44674647
http://movie.douban.com/doulist/44674647/
http://movie.douban.com/doulist/44674647
http://www.douban.com/doulist/44674651/
http://www.douban.com/doulist/44674651
http://movie.douban.com/doulist/44674651/
http://movie.douban.com/doulist/44674651
http://www.douban.com/doulist/44674652/
http://www.douban.com/doulist/44674652
http://movie.douban.com/doulist/44674652/
http://movie.douban.com/doulist/44674652
http://www.douban.com/doulist/44674653/
http://www.douban.com/doulist/44674653
http://movie.douban.com/doulist/44674653/
http://movie.douban.com/doulist/44674653
http://www.douban.com/doulist/44674655/
http://www.douban.com/doulist/44674655
http://movie.douban.com/doulist/44674655/
http://movie.douban.com/doulist/44674655
http://www.douban.com/doulist/44674657/
http://www.douban.com/doulist/44674657
http://movie.douban.com/doulist/44674657/
http://movie.douban.com/doulist/44674657
http://www.douban.com/doulist/44674658/
http://www.douban.com/doulist/44674658
http://movie.douban.com/doulist/44674658/
http://movie.douban.com/doulist/44674658
http://www.douban.com/doulist/44674661/
http://www.douban.com/doulist/44674661
http://movie.douban.com/doulist/44674661/
http://movie.douban.com/doulist/44674661
http://www.douban.com/doulist/44674663/
http://www.douban.com/doulist/44674663
http://movie.douban.com/doulist/44674663/
http://movie.douban.com/doulist/44674663
http://www.douban.com/doulist/44674665/
http://www.douban.com/doulist/44674665
http://movie.douban.com/doulist/44674665/
http://movie.douban.com/doulist/44674665
http://www.douban.com/doulist/44674667/
http://www.douban.com/doulist/44674667
http://movie.douban.com/doulist/44674667/
http://movie.douban.com/doulist/44674667
http://www.douban.com/doulist/44674668/
http://www.douban.com/doulist/44674668
http://movie.douban.com/doulist/44674668/
http://movie.douban.com/doulist/44674668
http://www.douban.com/doulist/44674669/
http://www.douban.com/doulist/44674669
http://movie.douban.com/doulist/44674669/
http://movie.douban.com/doulist/44674669
http://www.douban.com/doulist/44674671/
http://www.douban.com/doulist/44674671
http://movie.douban.com/doulist/44674671/
http://movie.douban.com/doulist/44674671
http://www.douban.com/doulist/44674673/
http://www.douban.com/doulist/44674673
http://movie.douban.com/doulist/44674673/
http://movie.douban.com/doulist/44674673
http://www.douban.com/doulist/44674676/
http://www.douban.com/doulist/44674676
http://movie.douban.com/doulist/44674676/
http://movie.douban.com/doulist/44674676
http://www.douban.com/doulist/44674678/
http://www.douban.com/doulist/44674678
http://movie.douban.com/doulist/44674678/
http://movie.douban.com/doulist/44674678
http://www.douban.com/doulist/44674679/
http://www.douban.com/doulist/44674679
http://movie.douban.com/doulist/44674679/
http://movie.douban.com/doulist/44674679
http://www.douban.com/doulist/44674681/
http://www.douban.com/doulist/44674681
http://movie.douban.com/doulist/44674681/
http://movie.douban.com/doulist/44674681
http://www.douban.com/doulist/44674683/
http://www.douban.com/doulist/44674683
http://movie.douban.com/doulist/44674683/
http://movie.douban.com/doulist/44674683
http://www.douban.com/doulist/44674684/
http://www.douban.com/doulist/44674684
http://movie.douban.com/doulist/44674684/
http://movie.douban.com/doulist/44674684
http://www.douban.com/doulist/44674686/
http://www.douban.com/doulist/44674686
http://movie.douban.com/doulist/44674686/
http://movie.douban.com/doulist/44674686
http://www.douban.com/doulist/44674688/
http://www.douban.com/doulist/44674688
http://movie.douban.com/doulist/44674688/
http://movie.douban.com/doulist/44674688
http://www.douban.com/doulist/44674689/
http://www.douban.com/doulist/44674689
http://movie.douban.com/doulist/44674689/
http://movie.douban.com/doulist/44674689
http://www.douban.com/doulist/44674690/
http://www.douban.com/doulist/44674690
http://movie.douban.com/doulist/44674690/
http://movie.douban.com/doulist/44674690
http://www.douban.com/doulist/44674692/
http://www.douban.com/doulist/44674692
http://movie.douban.com/doulist/44674692/
http://movie.douban.com/doulist/44674692
http://www.douban.com/doulist/44674694/
http://www.douban.com/doulist/44674694
http://movie.douban.com/doulist/44674694/
http://movie.douban.com/doulist/44674694
http://www.douban.com/doulist/44674698/
http://www.douban.com/doulist/44674698
http://movie.douban.com/doulist/44674698/
http://movie.douban.com/doulist/44674698
http://www.douban.com/doulist/44674700/
http://www.douban.com/doulist/44674700
http://movie.douban.com/doulist/44674700/
http://movie.douban.com/doulist/44674700
http://www.douban.com/doulist/44674701/
http://www.douban.com/doulist/44674701
http://movie.douban.com/doulist/44674701/
http://movie.douban.com/doulist/44674701
http://www.douban.com/doulist/44674702/
http://www.douban.com/doulist/44674702
http://movie.douban.com/doulist/44674702/
http://movie.douban.com/doulist/44674702
http://www.douban.com/doulist/44674704/
http://www.douban.com/doulist/44674704
http://movie.douban.com/doulist/44674704/
http://movie.douban.com/doulist/44674704
http://www.douban.com/doulist/44674706/
http://www.douban.com/doulist/44674706
http://movie.douban.com/doulist/44674706/
http://movie.douban.com/doulist/44674706
http://www.douban.com/doulist/44674711/
http://www.douban.com/doulist/44674711
http://movie.douban.com/doulist/44674711/
http://movie.douban.com/doulist/44674711
2018-06-03 22:00:54 Doublesix_66 阅读数 10009
 • Unity 值得看的500+ 技术内容列表

  Unity3D是由Unity Technologies开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型游戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎。

原教程:CGCookie - Developing Weather FX for Games

传送门:https://www.ghostxx.com/site/22439.html

Emmmmmmm我下到的这一版是纯英文没有字幕的,简单写下作者的思路

其中简化了一些特别基础的步骤,比如在哪创建材质球,在哪创建粒子系统,怎么修改Shader

如果实在太初级了,Unity用的很生,建议去传送门把视频拿下来啃一啃,英语全不懂也没关系,只要跟着一步步操作,我觉得也完全O那啥K


写这个主要是个人笔记向,可能生看的话,也会很迷茫,不过粒子系统么,都是参数,瞎鸡毛调就对了

天气特效三连之下雨:主要包含四个部分:雨、水波、喷溅的水花、雾气~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


一、下雨

 

1. 选一张合适的图,做雨的材质球

 

2. unity新建材质球(Create new:Materials),命名为:rain


Shader选择Particles/Additive,将贴图赋给材质球

贼个Shader是粒子系统的Shader,图片中黑色的部分它会认为是透明的

所以放上去之后,黑色的部分就没有了,白色的部分会成为雨点

 

3. 新建粒子系统(Create effects:Particle system),命名:rain


4. 在粒子系统的Render中把刚刚做好的材质球赋上

 


5.开始进行细节调整

①把粒子系统在场景中拖到你想要放置的位置

②Rotation由X的-90改为+90,这样粒子就是从上往下飘了


③Prewarm打钩,

Start Speed右侧的小三角点开,选择第三个,

值可以选择5~7

这样可以让雨的初始速度是一个5~7的随机值,有快有慢


④这个Color一定要改一下,但是只改Alpha,Alpha是管透明度的。

把透明度调低一点,不然天上下的那就不是雨了


是牛奶
⑤Emission是肯定要勾的,不可能不勾的

⑥Shape的话,默认是Clone,就是圆台,选BOX比较好,缩放Scale请随意

Shape是控制整个粒子系统的大致形状


⑦然后贼个Color over Lifetime勾起来,这个是控制渐变的。

比如说你有一串雨,从上哗啦到下,你用贼个设置一个淡入和淡出,这样就没那么突兀了,它就渐变起来了!就牛逼起来了!


两头黑色,中间白色。贼样你的雨就是淡入淡出比较自然了,不会哗啦啦直接从天上下贴图块


⑧然后还有个Noise,直翻是噪点的意思。它可以用来做出你的雨被大风吹歪的效果


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

好了,雨做完了,然后那个雨打在石头上它得有波纹效果对不对,然后接着做波纹

1.首先你在PS里做一个贼样的圆,不管你用啥方法给它填充成这种渐变色


2.给它加一个滤镜,扭曲里的水波3.然后你给它村上,放Unity里。还是新建一个材质球,叫Ripple,

Shader还是选那个Particle/Aditive

把图拖上去


4.然后新建一个粒子系统,起名叫Ripple,

第一步,把冰箱门……不是,把材质球拖Render那去


5.把渲染模式改成Horizental Billboard,这样你那个球球就不是球球了,是片片了


6.然后prewarm勾上

Start Speed改成0是为了让水波不会有位移的滑动

改下Color的Alpha,牛奶变白水7.Shape选择circle


8.然后通过调整Color Over Lifetime来让水波的出现和结束有一个渐变的效果

还跟上面一样,完全O那啥K9.然后这个Size over Lifetime是干啥用的,就是通过这个曲线你可以调整从出现到消失这个过程中,你的水坡片片的大小

开始水波片片小,然后越来越大越来越大,到消失


10.这个时候你可能会发现你的水波波太慢了,或者单位时间内出现的数量太少了,可以返回最上面那堆面板瞎鸡毛调一调

这个总是要根据你水面的大小,雨的猛烈形式,反复不断调整的

show一下最后我的参数其实感觉Unity的粒子系统还是很强大的……想做的话,啥都能做出来,什么小火苗,星空,都可以

Emmmmmm后来看了下教程给的素材包,可能下图这种水花看起来效果会更好一点


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

然后要做水花了,喷溅的那个水花

1.首先在一张512X512的图上画四个水花,可以从网上下一些水花笔刷素材

至于为啥是4个,主要是增加水花的变换,好让水花看起来是动的


2.老规矩,导入unity,加particle/Additive的Shader


3.然后把水波波粒子系统复制一份,改改就可以成水花喷溅的粒子系统

首先还是render拖材质球

把Render Mode改回来,改成Billboar


4.打开Texture Sheet Animation

Tiles选择2X2,这个时候就可以看到水花是以当初创建的贴图的四分之一为单位进行动画变换的了


5.然后回去调一下初始大小啊,持续时间啥的就OK了


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最后是下雨下到起雾

1.找一张雾的图


2.材质球做好,加Shader,新建Fog粒子系统,赋给Render材质球


单独说一下Velocity over Lifetime,如果这个东西开成一个范围值,可以使雾固定往哪个方向偏移,比如给了X方向一个范围值,雾就会沿着X方向动然后……就没有了……


2018-02-05 14:17:51 jiankeufo 阅读数 597
 • Unity 值得看的500+ 技术内容列表

  Unity3D是由Unity Technologies开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型游戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎。

Lottie是什么?

Lottie是Airbnb开源的一个支持 Android、iOS 以及 ReactNative,利用json文件的方式快速实现动画效果的库。

Lottie项目地址:https://github.com/airbnb/lottie-android

Demo程序的github地址 :https://github.com/fengwenjing/MyLottieDemo

二、Lottie在Android端怎么用?
下面是公司美工的工作
 1. 让设计师使用Adobe 的 After Effects(简称 AE)工具(美工一般都会这个)制作这个动画。
  AE的下载地址可以去官网下载,然后自行破解即可……
 2. 在AE中安装一个叫做Bodymovin的插件。
  下载 bodymovin,解压缩后只需要\build\extension\bodymovin.zxp这个档案就可以


  3.手动安装plugin,以windows系统而言,要先下载 ExMan Command Line tool并解压缩。
  再来把下载的bodymovin压缩后的 bodymovin-master\build\extension 目录下的bodymovin.zxp 这个档案复制进去同一个资料夹。


4.去找cmd,并以系统管理员身分执行。5.打“cd C:/ExManCmd_win 所在的路径 “,进入ExManCmd的资料夹中6.接着打 ExManCmd.exe /install bodymovin.zxp 就完成了7.再来进入AE 后,可以在windows/extentions/bodymovin 找到插件,开启后按下Render 就完成了。 

重点来了,这时会在你选的Destination Folder目录中生成一个json格式的文件,这个 json 文件描述了该动画的一些关键点的坐标以及运动轨迹。


1478641345-4251-svgani7

下面就是苦逼Android程序员应该如何做咯

1.在build.gradle中添加

dependencies { 
 compile 'com.airbnb.android:lottie:2.2.0'
}

2.layout文件中添加

  <com.airbnb.lottie.LottieAnimationView
    android:id="@+id/animation_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:lottie_fileName="hello-world.json"
    app:lottie_loop="true"
    app:lottie_autoPlay="true" />

3.将你的json文件重命名为xml中lottie_fileName的值,将hello-world.json放入 app/src/main/assets目录中。打包吧!!


请注意:第二步编译打包会出现---error: Error parsing XML: unbound prefix

请参考:http://blog.csdn.net/qq_36255612/article/details/77835658

然后你就会发现奇迹出现了,没有一张图片,没有一个gif,但是动画效果出来了!就是这么简单,就是这么暴力!

2018-11-30 08:45:46 fumushan 阅读数 557
 • Unity 值得看的500+ 技术内容列表

  Unity3D是由Unity Technologies开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型游戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎。

说明

这篇文章说如何用canvas画出漂亮的下雨效果,先看看最后实现的效果吧。 
效果图 


解释

看图来分析下,我们需要实现哪些效果。 
1、雨滴下落效果,移动鼠标控制下落方向 
2、雨滴下落散成小水珠,小水珠的移动方向和鼠标移动方向相同 
3、雨滴下落到鼠标坐标一定范围内,散成小水珠,同样的,小水珠的移动方向也和鼠标移动方向相同

好的,我们把整个效果大致拆分成三个效果,实现这三个效果,就完成了。 
我们一步一步来实现。

1、雨滴下落效果,移动鼠标控制下落方向

实现整个效果的思路就是, 
初始时 
用一个数组保存雨滴对象。 
一个雨滴对象里面有各个属性用来表示,雨滴的x坐标,y坐标,长度,下落速度,颜色,判断是否删除的标志位 
更新动画时 
往数组中添加一定数量的雨滴对象,然后遍历数组,修改每个雨滴对象的x坐标和y坐标,用canvas根据雨滴对象的坐标,画出两个点,连起来就是一个雨滴了。

所以实现效果的重点就在坐标上 
初始化一个雨滴的时候 
雨滴x坐标:一个随机数 
雨滴y坐标:-100,这样是为了让雨滴从可视区域外进来 
更新动画时 
雨滴x坐标:原x坐标的值 + speed * speedx 
speed 是一个固定的值,表示雨滴下落速度, 
speedx 是一个和鼠标移动方向有关系的变量, 
speedx = speedx + (maxspeedx - speedx) / 50

而maxspeedx 是根据鼠标移动方向得到的一个值 
maxspeedx = (e.clientX - canvasEl.clientWidth / 2) / (canvasEl.clientWidth / 2), 
e.clientX:鼠标距离可视区域左边的值 
canvasEl.clientWidth:整个可视区域的宽度 
也就是说 speedx 是一个逐渐接近maxspeedx 的值 
maxspeedx 的取值范围是 -1 到 1,他的值越接近 -1,说明方向越向左,值越接近1,说明方向越向右。 
为什么不直接用maxspeedx ? 
这是为了让雨滴变化方向的速度不要那么快,不要跟随鼠标变化方向立即改变,要有点点的延迟,看上去更好些。 
如果用maxspeedx ,是这样的效果 
 
如果用speedx ,是这样的效果 


雨滴y坐标:原y坐标的值 + speed 
speed 和上面x坐标中提到的一样,是一个固定值,表示雨滴下落速度,

好的,最后就是用canvas根据雨滴对象的坐标,画两个点了,然后连起来,雨滴就画出来了 
第一个点坐标比较简单,直接获取雨滴对象的x坐标和y坐标,就是这个点的坐标 
第二个点的坐标: 
x坐标 = 雨滴x坐标的值 + 雨滴长度 * speedx 
y坐标 = 雨滴y坐标的值 + 雨滴长度 
最后把这两个点连起来,就有一条线了,就是一个雨滴了

当设置x坐标时,又用上了变量 speedx,这是为了让 雨滴方向 和 雨滴下落方向相同, 
当不用 speedx时,是这样 
 
当用上speedx时,是这样 


2、雨滴下落散成小水珠,小水珠的移动方向和鼠标移动方向相同

这里的思路其实,和上面的效果有些相似 
初始时 
用一个数组保存小水珠对象。 
一个小水珠,其实就是画一个圆弧。 
一个小水珠对象里面有各个属性用来表示,小水珠的坐标,x轴移动速度,y轴移动速度,圆的半径,判断是否删除的标志位。 
更新动画时 
往数组中添加一定数量的小水珠对象,然后遍历数组,修改每个小水珠对象的x坐标和y坐标,用canvas根据小水珠对象的坐标属性 和 半径属性,画一个圆弧。

所以实现效果的重点还在坐标上 
初始化一个小水珠的时候 
小水珠是雨滴消失的时候出现的,所以小水珠的坐标也是根据雨滴的坐标来的,删除一个雨滴,就出现一些小水珠,而且小水珠的移动方向也是和雨滴下落方向,鼠标移动方向一样,所以还是会需要上面提到的变量 speedx, 
小水珠x坐标: 删除的雨滴x坐标 + 删除的雨滴长度 * speedx 
小水珠y坐标:删除的雨滴y坐标 + 删除的雨滴长度 
更新动画时 
这里要用到小水珠对象的两个属性 vx(x轴的值 的变化速度) 和vy(y轴的值 的变化速度), 
小水珠的x坐标 
vx = vx + speedx / 2 
小水珠的x坐标 =原x坐标 + vx,

speedx:上面提到的和鼠标移动方向相关的一个变量,这里的作用就是用来控制小水珠的移动方向和其他方向相同 
speedx / 2,除2是为了使 让小水珠 在x轴的移动距离短一点,看上去更真实点

小水珠的y坐标 
vy = vy + gravity 
小水珠的y坐标 = 原y坐标 + vy;, 
vy:一个负数 
gravity:重力,一个正数,完整代码里设置的是0.5 
因为 原y坐标 是一个正数,这样小水珠y坐标的值,就会先减小后增大,这是为了实现小水珠会先上升后下降的效果,看图 


最后就是用canvas根据小水珠的坐标属性和半径属性画圆弧就可以了,弧度是随机的

3、雨滴下落到鼠标坐标一定范围内,散成小水珠,同样的,小水珠的移动方向也和鼠标移动方向相同

 
确定图中圆的大小容易,假设圆的半径是35,我们能获取到鼠标的坐标,以鼠标的坐标为圆心,35为半径,就确定了圆的大小。 
重点在于如何判断,雨滴是不是进入了这个范围,这就要用勾股定理了,看图。 
 
因为雨滴是两个点连起来的一条线,要看雨滴是不是进入了这个范围内, 就是看雨滴靠下边的点的坐标,到鼠标的直线距离是多少,就是图中AB线段的长度。

勾股定理:直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方。
AB = Math.sqrt(BC*BC + AC * AC)

BC = 雨滴x坐标 - 鼠标x坐标 
AC = 雨滴y坐标 - 鼠标y坐标 
Math.sqrt()方法用来计算一个数的平方根

我们知道雨滴到鼠标的直线距离后,和圆的半径比较下,大于半径就不在范围内,否则就是在了。 
如果在范围内,就删除雨滴,画一些小水珠。

总结

要实现这个效果,麻烦的地方在于方向,雨滴方向,雨滴下落方向,小水珠移动方向,而这些都和鼠标移动方向相关,确定各种方向后,根据距离,用canvas不断的画线,画圆弧就行了。
 

完整代码

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <style>
  * {
   margin: 0;
   padding: 0;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <canvas id="canvas" style="position: absolute; height: 100%; width:100%;"></canvas>
 <script>
  window.onload = main;
  function main() {
   // 获取canvas元素
   var canvasEl = document.getElementById('canvas');
   var ctx = canvasEl.getContext('2d');
   // canvas画布的 背景颜色
   var backgroundColor = '#000';

   // canvas画布的宽 等于 可视区域的宽
   canvasEl.width = canvasEl.clientWidth;
   // canvas画布的高 等于 可视区域的高
   canvasEl.height = canvasEl.clientHeight;

   // 保存小水珠的数组
   // 雨滴下落后散成小水珠,小水珠就是一些圆弧
   var dropList = [];

   // 重力
   // 雨滴下落后散成小水珠,小水珠会先上升后下降,主要是因为 gravity 这个变量的缘故
   var gravity = 0.5;

   // 保存雨滴的数组
   // 每个雨滴 都是 画的一条线 
   var linelist = [];

   // 保存鼠标的坐标 
   // mousePos[0] 代表x轴的值,mousePos[1] 代表y轴的值 
   var mousePos = [0, 0];

   // 跟随鼠标, mouseDis 大小区域内的雨滴会消失,形成散落效果
   // 以mousePos为圆心,mouseDis为半径,这个范围内的雨滴 都会散开,形成许多小水珠
   var mouseDis = 35;

   // 更新一次动画,画lineNum 条雨滴,lineNum 值越大,下雨就越密集
   var lineNum = 3;

   // 跟随鼠标方向 变化下雨方向的 速度
   // 鼠标移动后,下雨的方向 会慢慢改变,主要靠speedx 这个变量
   var speedx = 0;

   // maxspeedx 为 speedx 可以取的最大值
   // 当 speedx = maxspeedx时,下雨方向 会 随鼠标移动方向立即改变
   var maxspeedx = 0;

   // 页面大小发生变化时,重置canvas画布大小
   window.onresize = function () {
    canvasEl.width = canvasEl.clientWidth;
    canvasEl.height = canvasEl.clientHeight;
   }

   //移动鼠标触发事件
   window.onmousemove = function (e) {
    // 设置mousePos 等于 鼠标坐标
    // e.clientX 为距离 浏览器窗口可视区域 左边的距离
    // e.clientY 为距离 浏览器窗口可视区域 上边的距离
    mousePos[0] = e.clientX;
    mousePos[1] = e.clientY;

    // 通过鼠标位置,设置 maxspeedx的值,取值范围是 -1 到 1
    // maxspeedx的值,关系到 
    // 1、雨滴的方向
    // 2、雨滴下落的方向
    // 3、雨滴下落方向 跟随 鼠标移动方向变化的速度
    // 4、小水珠的移动方向
    // 值越接近1,表示方向越向右
    // 值越接近-1,表示方向越向左
    maxspeedx = (e.clientX - canvasEl.clientWidth / 2) / (canvasEl.clientWidth / 2);
   }

   // 根据参数,返回一个rgb颜色,用于给雨滴设置颜色
   function getRgb(r, g, b) {
    return "rgb(" + r + "," + g + "," + b + ")";
   }

   // 画 一滴雨(一条线)
   function createLine(e) {
    // 随机生成 雨滴的长度
    var temp = 0.25 * (50 + Math.random() * 100);
    // 一个 line 对象,代表一个雨滴
    var line = {
     // 雨滴下落速度 
     speed: 5.5 * (Math.random() * 6 + 3),
     // 判断是否删除,值为true就删除
     die: false,
     // 雨滴x坐标 
     posx: e,
     // 雨滴y坐标 
     posy: -50,
     // 雨滴的长度
     h: temp,
     // 雨滴的颜色
     color: getRgb(Math.floor(temp * 255 / 75), Math.floor(temp * 255 / 75), Math.floor(temp * 255 / 75))
    };
    // 把创建好的line(雨滴)对象,添加到保存雨滴的数组
    linelist.push(line);
   }

   // 画一个小水珠(雨滴散开后的小水珠就是一个个的圆弧)
   function createDrop(x, y) {
    // 一个 drop 对象,代表一个圆弧
    var drop = {
     // 判断是否删除,值为true就删除
     die: false,
     // 圆弧圆心的x坐标 
     posx: x,
     // 圆弧圆心的y坐标 
     posy: y,
     // vx 表示 x轴的值 变化的速度
     vx: (Math.random() - 0.5) * 8,
     // vy 表示 y轴的值 变化的速度 取值范围:-3 到 -9
     vy: Math.random() * (-6) - 3,
     // 圆弧的半径
     radius: Math.random() * 1.5 + 1
    };
    return drop;
   }

   // 画一定数量的小水珠
   function madedrops(x, y) {
    // 随机生成一个数 maxi
    // maxi 代表要画小水珠的数量
    var maxi = Math.floor(Math.random() * 5 + 5);
    for (var i = 0; i < maxi; i++) {
     dropList.push(createDrop(x, y));
    }
   }

   // 开始调用update函数,更新动画
   window.requestAnimationFrame(update);
   // 更新动画
   function update() {
    // 如果保存小水珠的数组有内容
    if (dropList.length > 0) {
     // 遍历保存小水珠的数组
     dropList.forEach(function (e) {
      //设置e.vx,vx表示x坐标变化的速度
      // (speedx)/2 是为了,让小水珠 在x轴的移动距离短一点,看上去更真实点
      // 也使 小水珠的移动方向 和 雨滴方向,雨滴下落方向,鼠标移动方向相同
      e.vx = e.vx + (speedx / 2);
      e.posx = e.posx + e.vx;

      //设置e.vy,vy表示y坐标变化的速度
      // e.vy的范围是-3 到 -9,而这时e.posy(y坐标)一定是正值,所以 e.posy的值会先减小后增大
      // 也就是实现 雨滴散成小水珠,小水珠会先上升后下降的效果
      e.vy = e.vy + gravity;
      e.posy = e.posy + e.vy;

      // 如果 小水珠y坐标 大于 可视区域的高度,设置die属性为true
      // 小水珠如果超出可视区域就删除掉
      if (e.posy > canvasEl.clientHeight) {
       e.die = true;
      }
     });
    }

    // 删除 die属性为ture 的数组成员
    // 可视区域外的小水珠删除掉
    for (var i = dropList.length - 1; i >= 0; i--) {
     if (dropList[i].die) {
      dropList.splice(i, 1);
     }
    }

    // 设置下雨方向变换的速度,取值范围: -1 到 1
    // 当 speedx = maxspeedx时,下雨方向 会 随鼠标移动方向立即改变
    speedx = speedx + (maxspeedx - speedx) / 50;

    // 根据lineNum的值,画一定数量雨滴
    for (var i = 0; i < lineNum; i++) {
     // 调用createLine 函数,参数是雨滴x坐标
     createLine(Math.random() * 2 * canvasEl.width - (0.5 * canvasEl.width));
    }

    // 设置结束线,也就是雨滴散开 形成许多小水珠的位置
    var endLine = canvasEl.clientHeight - Math.random() * canvasEl.clientHeight / 5;

    // 遍历保存雨滴的数组
    linelist.forEach(function (e) {

     // 利用勾股定理 确定一个范围,在这个范围内雨滴会散开形成小水珠
     // e.posx + speedx * e.h 是雨滴x坐标
     // e.posy + e.h 是雨滴y坐标
     var dis = Math.sqrt(((e.posx + speedx * e.h) - mousePos[0]) * ((e.posx + speedx * e.h) - mousePos[0]) + (e.posy + e.h - mousePos[1]) * (e.posy + e.h - mousePos[1]));

     // 如果在mouseDis区域内,就删除雨滴,画一些小水珠(圆弧)
     // 实现鼠标碰到雨滴,雨滴散成小水珠的效果
     if (dis < mouseDis) {
      // 删除 雨滴
      e.die = true;
      // 画一些小水珠(圆弧)
      madedrops(e.posx + speedx * e.h, e.posy + e.h);
     }

     // 如果雨滴超过 结束线,删除雨滴,画一些小水珠(圆弧)
     if ((e.posy + e.h) > endLine) {
      e.die = true;
      madedrops(e.posx + speedx * e.h, e.posy + e.h);
     }

     // 如果 雨滴 y坐标 大于 可视区域的高度,设置die属性为true
     // 如果 雨滴 超出可视区域就删除掉
     if (e.posy >= canvasEl.clientHeight) {
      e.die = true;
     } else {
      // 逐渐增加 雨滴 y坐标的值
      e.posy = e.posy + e.speed;

      // 变化雨滴 x坐标
      // * speedx 用来控制雨滴 下落 方向
      // 使 雨滴下落方向 和 鼠标移动方向相同
      e.posx = e.posx + e.speed * speedx;
     }
    });

    // 删除 die属性为ture 的数组成员
    // 鼠标区域内的,超过结束线的,可视区域外的雨滴删除掉
    for (var i = linelist.length - 1; i >= 0; i--) {
     if (linelist[i].die) {
      linelist.splice(i, 1);
     }
    }

    // 渲染
    render();
    // 递归调用 update,实现动画效果
    window.requestAnimationFrame(update);
   }

   // 渲染
   function render() {
    // 画一个和可视区域一样大的矩形
    ctx.fillStyle = backgroundColor;
    ctx.fillRect(0, 0, canvasEl.width, canvasEl.height);

    // 画雨滴效果
    ctx.lineWidth = 5;
    linelist.forEach(function (line) {
     ctx.strokeStyle = line.color;
     ctx.beginPath();
     ctx.moveTo(line.posx, line.posy);

     // * speedx 用来控制雨滴方向
     // 使 雨滴方向 和 鼠标移动方向相同
     ctx.lineTo(line.posx + line.h * speedx, line.posy + line.h);
     ctx.stroke();
    });

    // 画雨滴散开形成小水珠效果
    ctx.lineWidth = 1;
    ctx.strokeStyle = "#fff";
    dropList.forEach(function (e) {
     ctx.beginPath();
     ctx.arc(e.posx, e.posy, e.radius, Math.random() * Math.PI * 2, 1 * ath.PI);
     ctx.stroke();
    });

    // 解开注释,可看见鼠标范围
    /*
     ctx.beginPath();
     ctx.arc(mousePos[0], mousePos[1], mouseDis, 0, 2 * Math.PI);
     ctx.stroke();
    */
   }
  }
 </script>
</body>

</html>

转载 sxq111本尊 大神

没有更多推荐了,返回首页