zip    可以压缩目录和文件

zip 压缩后的文件.zip 被压缩的文件      压缩文件,并保留源文件。必须指定压缩后的文件名

zip -r 1.zip 2 3 4                                  递归压缩3个目录,压缩后文件名为1.zip 不加-r 只压缩一个目录

zip -d /home 文件名.zip                       解压到指定的目录

unzip 文件名.zip                                  解压到当前目录

unzip -v 文件名.zip                              查看压缩包内容  -v详细信息 -l简单信息